Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

Αυθαίρετα: Πάρτε μέρος σε ερωτηματολόγιο-παρέμβαση • Τι πρέπει να γίνει με την παράταση

Αναπροσαρμογή ορίου ετήσιας επιβάρυνσης Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Αναπροσαρμογή ορίου ετήσιας επιβάρυνσης Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά με την "Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011."

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 21η Μαρτίου 2019, η οποία συνεχίστηκε στις 22, 26 και 27 Μαρτίου 2019)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου αυτού (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου αυτού (ΦΕΚ Α' 79/09.04.2012).

3. Την 243/2018 απόφαση της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, για το έτος 2018.

4. Το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πίνακα εξέλιξης ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

5. Την ΡΑΕ 1-256918/14.03.2019 εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση για την αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πελατών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019»

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή, στο άρθρο 36, παράγραφος 1.α. του ν.4067/ 2012 καθορίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις που οφείλουν οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταβάλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από 01.01.2018, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 «Προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός (773.531) ευρώ». Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο και άρθρο προβλέπεται ότι, το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τη μέση ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) «κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΠΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια»

Επειδή, για το έτος 2018, η ΡΑΕ με την 243/2018 απόφασή της και κατ' εφαρμογή του άρθρου 55 παράγραφος 7 του ν. 4001/2011, όρισε την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) σε € 782.307 (επτακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες, τριακόσια επτά ευρώ).

Επειδή, το έτος 2018, σύμφωνα με τον πίνακα εξέλιξης ετήσιων μεταβολών και μέσων ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,6% (μηδέν κόμμα έξι τοις εκατό).

Επειδή, με το από 14.03.2019 έγγραφό της (σχετικό 5), η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε την αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019 σε € 787.001 (επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες, ένα ευρώ), αποφασίζει:

1. Την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019, σε € 787.001 (επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες, ένα ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 12:16, 13/05/2019