Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


''Ναι'' στη συγχώνευση ΕΛΤΕΧ Άνεμος και ΕΛΛΑΚΤΩΡ συστήνουν στους μετόχους ISS και Glass Lewis

''Ναι'' στη συγχώνευση ΕΛΤΕΧ Άνεμος και ΕΛΛΑΚΤΩΡ συστήνουν στους μετόχους ISS και Glass Lewis

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Υπέρ της προτεινόμενης συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ τάσσονται οι δυο κορυφαίες διεθνείς εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μετόχους ως προς τις ψηφοφορίες στο πλαίσιο Γενικών Συνελεύσεων, ISS και Glass Lewis, με βάση σχετικές εκθέσεις που έχει στη διάθεσή του αποκλειστικά το Capital.gr.

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του 2018, έξι μήνες μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η Διοίκηση Καλλιτσάντση ολοκλήρωσε την ενδελεχή αξιολόγηση των πιθανών σεναρίων αναδιάρθρωσης της εταιρικής δομής και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της διαδικασίας το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στις ανακοινώσεις τους καθώς και σε σχετική τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές τότε οι διοικήσεις των δύο εταιρειών, πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή κίνηση για τους μετόχους και των δύο εταιρειών καθώς για τη μεν ΕΛΛΑΚΤΩΡ η ενέργεια αυτή θα δημιουργήσει μία πιο απλοποιημένη και ευέλικτη διάρθρωση για τον Όμιλο, θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, θα δημιουργήσει μία πιο ισχυρή κεφαλαιακή δομή, ενώ θα διευρύνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την ελεύθερη διασπορά της.

Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος η συγχώνευση με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ της δίνει πρόσβαση σε έναν μεγαλύτερο ισολογισμό, της επιτρέπει να επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητές της αλλά και να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ οι υπάρχοντες μέτοχοι αποκτούν πρόσβαση σε έναν Όμιλο σημαντικά μεγαλύτερο και διαφοροποιημένο.

Προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Σε ψηφοφορία από τη ΓΣ η πρόταση την προσεχή Τρίτη 21 Μαΐου

Πριν το Πάσχα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος ανακοίνωσαν πως ολοκλήρωσαν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που περιελάμβαναν τη συγγραφή του Σχεδίου Συγχώνευσης, την ικανοποίηση των Αιρέσεων, την ολοκλήρωση Ισολογισμού Μετασχηματισμού και την ολοκλήρωση Γνωμοδότησης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (Fairness Opinion) και πως έλαβαν τις σχετικές εγκρίσεις από τα Διοικητικά τους Συμβούλια καθώς και από τις αρμόδιες αρχές (ΓΕΜΗ κλπ), προχωρώντας στην πρόσκληση των μετόχων τους σε δύο ξεχωριστές Γενικές Συνελεύσεις την προσεχή Τρίτη 21 Μαΐου. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί από τους μετόχους και των δύο εταιρειών, θα ακολουθήσει εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και παράλληλη διαγραφή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Στις αντίστοιχες εκθέσεις που εξέδωσαν προς όλους τους πελάτες τους, η ISSκαι η GlassLewis, συστήνουν την υπερψήφιση της σχετικής πρότασης από τους μετόχους, στις προσεχείς Γενικές Συνελεύσεις της 21ης Μαΐου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η προτεινόμενη συγχώνευση ενέχει στρατηγική και οικονομική λογική κι έχει δομηθεί κατά τρόπο δίκαιο και εύλογο.

Ποιες είναι η ISS και η Glass Lewis

Η ISS Corporate Solutions και η Glass Lewis αποτελούν δύο εκ των κορυφαίων σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης, συμβουλεύοντας μετόχους και επενδυτές ως προς τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ενδιαφέροντος τους.

Οι μηνιαίες εκθέσεις εταιρειών όπως η ISS για τη διαβάθμιση των επιχειρήσεων που παρακολουθούν ως προς την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής για μακροπρόθεσμους κυρίως επενδυτές που αποζητούν αξία κι όχι απλά κέρδος. Κατ' αναλογία με τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, οίκοι όπως η ISS και η GlassLewisσυμβάλλουν καθοριστικά στην επιλογή ενός επενδυτή που αναζητά επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης.

Εταιρείες σαν την ISS και τη GlassLewis επίσης παρακολουθούν τα τεκταινόμενα σε επιμέρους ομίλους και πριν από Γενικές Συνελεύσεις εκδίδουν προτάσεις ψηφοφορίας στους πελάτες τους υπέρ ή κατά ανά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που έχει ανακοινωθεί, παίζοντας συχνά καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:40, 15/05/2019