Μελέτη & κατασκευή 4 νέων έργων, συνολικής ισχύος 2MWp για την ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ από τη MESSARITIS Ανανεώσιμες

Μελέτη & κατασκευή 4 νέων έργων, συνολικής ισχύος 2MWp για την ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ από τη MESSARITIS Ανανεώσιμες

Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ της επενδυτικής εταιρίας ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ και της τεχνικής εταιρίας MESSARITIS Ανανεώσιμεςσυνεχίζεται και επεκτείνεται. Στα πλαίσια του επενδυτικού της προγράμματος, η ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ ανέθεσε στην εταιρία MESSARITIS Ανανεώσιμες τη μελέτη και κατασκευή τεσσάρων νέων έργων, συνολικής ισχύος 2MWp στην κεντρική Ελλάδα.

Καινοτομία για την Ελληνική αγορά αποτελεί το γεγονός ότι τα έργα αυτά θα μελετηθούν και κατασκευασθούν με τάση 1.500V DC αντί για 1.000V, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειες των έργων προς όφελος της συνολικής παραγωγής.

Μέχρι τώρα, τα έργα που κατασκευάζονταν σε αυτήν την τάση λειτουργίας υλοποιούνταν αποκλειστικά  στο εξωτερικό και αφορούσαν εγκαταστάσεις πολλών μεγαβάτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη σχεδίαση και υλοποίησή τους χρειάστηκε μια εκ΄ βάθους προσαρμογή των μελετών και της προμήθειας των χρησιμοποιούμενων υλικών ώστε να είναι κατάλληλα για την υψηλή αυτή τάση.

Επιπλέον, επενδύθηκαν σημαντικά κεφάλαια για την αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού της εταιρίας, ούτως ώστε με την ηλέκτριση του έργου να πραγματοποιηθούν όλες οι δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο IEC62446, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε έργο που παραδίδει η εταιρία.

Η Messaritis Ανανεώσιμες αποτελεί μέρος του ομίλου εταιριών MESSARITIS, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 1955.

Είναι ένας από τους βασικότερους και παλαιότερους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και πληθώρας άλλων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει πιστοποιηθεί με ISO9001:2015 για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και για τη διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο IEC62446:2016.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:12, 15/05/2019

Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL