Υπερψηφίστηκε η παράταση των οικοδομικών αδειών έως το 2021

Υπερψηφίστηκε η παράταση των οικοδομικών αδειών έως το 2021

Civiltech

Ενσωματώθηκε και υπερψηφίστηκε τελικά η τροπολογία για την παράταση όλων των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από το Μάρτιο του 2012, μέχρι το 2021, στο Σχέδιο Νόμου ου Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών "Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων."

Συγκεκριμένα, η επίμαχη τροπολογία αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 12

1. Καταργείται το άρθρο 76 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α'/21-2-16),

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216 Α'/24-12-18).

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α'/3-11-2017) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

"6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8-7-1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 795 Δ'/13-7-93) είτε σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α'/25-11-2011) κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31-12-2021".

Διαβάστε παρακάτω την αιτιολογική έκθεση που συνόδευε την τροπολογία:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ρύθμιση αυτή, η οποία είναι αναγκαία με βάση τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της ισονομίας τοποθετεί ένα τελικό όριο στις συνεχείς παρατάσεις ισχύος των οικοδομικών αδειών που ξεκίνησαν από το έτος 2012 λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και των ανατροπών που αυτή επέφερε στα εισοδήματα των πολιτών. Αποκαθιστά δε τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται, σε θέματα ρύθμισης των ζητημάτων αυτών, τις τυχόν αστοχίες των προηγούμενων νόμων (άδειες που εκδόθηκαν σε προηγούμενο χρόνο από άλλες, λήγουν μετά από αυτές) και ρυθμίζει τη διάρκεια ισχύος των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης με αναλογικό τρόπο, ώστε οδεύοντας προς την έξοδο από την κρίση να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση για όλες τις άδειες, θέτοντας ως κοινό χρόνο λήξης της ισχύος τους την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Επί πλέον και προς το σκοπό της ενιαίας αυτής αντιμετώπισης, καταργείται η διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 4368/2016.

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα θα ενισχύσουν τα έσοδα του κράτους, έχουν δε πολλαπλασιαστικά κοινωνικά οφέλη, με την έννοια ότι δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας και κατ' επέκταση της εργασίας.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:03, 15/05/2019
Sto Therm
Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL