Εγχειρίδιο για την υιοθέτηση του BIM από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα

B2Green avatar
16:25, 16/05/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Εγχειρίδιο για την υιοθέτηση του BIM από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα

Civiltech

Η μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modelling, BIM) βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος. Οι κυβερνήσεις και οι αναθέτουσες αρχές στην Ευρώπη και στον κόσμο αναγνωρίζουν την αξία της BIM ως στρατηγικού παράγοντα ενεργοποίησης για τους στόχους σε επίπεδο κόστους, ποιότητας και πολιτικής. Πολλοί λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης της BIM στους κατασκευαστικούς τομείς τους και στην εκτέλεση και λειτουργία δημόσιων δομικών έργων με στόχο τη διασφάλιση αυτών των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών. Το παρακάτω εγχειρίδιο έρχεται να απαντήσει στις αυξανόμενες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις και οι πελάτες από τον δημόσιο τομέα στην προσπάθειά τους να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους δημόσιους πόρους μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης της BIM.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο από εδώ

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:25, 16/05/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL