Ο Δήμος Μυκόνου κατακύρωσε την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το δημοτικό φωτισμό

Ο Δήμος Μυκόνου κατακύρωσε την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το δημοτικό φωτισμό

Civiltech

Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του νησιού με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led.

Με το τέλος του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύχτηκε από το Δήμο Μυκόνου, το Φεβρουάριο του 2019, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό της Μυκόνου, η Οικονομική Επιτροπή με την 47/17-05-2019 απόφασή της ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Το έργο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό όλου του νησιού θα πραγματοποιηθεί με την προμήθεια και την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους.

Η μελέτη με αριθμό 31/2018 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με ενδεικτικό προϋπολογισμό το ποσό των 2.075.885,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η υλοποίηση του έργου έχει σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού στους κυριότερους οδικούς άξονες του δικτύου του Δήμου της Μυκόνου μέσω της αντικατάστασης των υπαρχόντων ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες Νατρίου- Υδραργύρου, με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED και την αντικατάσταση του υφιστάμενου βραχίονα όπου απαιτείται με νέο. Επιπλέον, περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος Tηλε-ελέγχου/τηλε-διαχείρισης.

Ο προσωρινός ανάδοχος επιλέχθηκε με προσφορά προϋπολογισμού 1.826.346,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Μετά την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου από το Δήμο Μυκόνου η διαδικασία υλοποίησης του έργου θα ξεκινήσει άμεσα.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:30, 20/05/2019
Sto Therm

Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL