Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

Κομισιόν: Διώκεται «επί παραβάσει» για τα Αιολικά Πάρκα η Ελλάδα!

Κομισιόν: Διώκεται «επί παραβάσει» για τα Αιολικά Πάρκα η Ελλάδα!

Civiltech

Ο σχεδιασμός και η έκδοση κατασκευής αιολικών πάρκων σ' όλη τη χώρα, από την παρούσα ελληνική κυβέρνηση, ανάγκασε την Κομισιόν να κινήσει διαδικασία «επί παραβάσει» κατά της Ελλάδος, λόγω της μη συμμόρφωσης της προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

Αυτό βεβαιώνει απερίφραστα ο κοινοτικός Επίτροπος Vella, σε χθεσινή του, γραπτή απάντηση, προς τον έλληνα ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κωνσταντίνο Παπαδάκη που, από τις 7 Μαρτίου 2019, είχε επισημάνει στην Κομισιόν ότι:

*Τα σχέδια για τη συνολική εγκατάσταση 650 ανεμογεννητριών σ' όλη την Ελλάδα, προμηνύουν τεράστιες καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ η μαζική αλλαγή χρήσεων γης και η αλλοίωση της ιστορικής και οικολογικής φυσιογνωμίας των περιοχών θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους.

Η αποκαλυπτική απάντηση του Επιτρόπου, που δίνεται λίγες μέρες πριν την διεξαγωγή των ευρωεκλογών, όπου ψηλά στην ατζέντα διατηρείται η προστασία του περιβάλλοντος, έχει ως εξής:

Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21.5.2019)

Όπως αναφέρεται στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις E-005051/2018, E-003280/2018, E-004170/2018, E-004127/2018 και E-003437/2018, η Επιτροπή δεν διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης για μεμονωμένα έργα αιολικών πάρκων. Εντούτοις, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση όλων των πτυχών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων αξιολογήσεων, τόσο πριν από την έγκριση ενός έργου όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και του κύκλου ζωής του. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν την αναστολή των εργασιών, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ανάκληση των υφιστάμενων αδειών πρέπει να γίνεται από τις εθνικές δικαστικές αρχές.

Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να κρίνουν αν μια άδεια έχει χορηγηθεί κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ (π.χ. αν οι επιπτώσεις ενός έργου σε μια περιοχή Natura 2000 δεν έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αξιολόγηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων1) και να ζητήσουν τη διόρθωση της κατάστασης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η νομοθεσία της ΕΕ αφήνει τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησής τους μέσω τελών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), στον βαθμό που τα εν λόγω προγράμματα είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Επιπλέον, η αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές2 στοχεύει στη βελτίωση και στην αύξηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, αποσκοπώντας σε οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές.

Στην ερώτηση του, ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης , ανέφερε συγκεκριμένα ότι:

Κάτοικοι, φορείς και οργανώσεις τους λαϊκού κινήματος της Θεσσαλίας και της Ευρυτανίας διαμαρτύρονται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης 2 αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές των Αγράφων, με 40 συνολικά ανεμογεννήτριες, με την οποία παραβιάζεται, μεταξύ άλλων, και η περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα σχέδια για τη συνολική εγκατάσταση 650 ανεμογεννητριών προμηνύουν τεράστιες καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ η μαζική αλλαγή χρήσεων γης και η αλλοίωση της ιστορικής και οικολογικής φυσιογνωμίας της περιοχής θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους.

ΕΕ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΝΔ, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς της ενέργειας, προωθούν την παράδοση των βουνοκορφών των Αγράφων σε επιχειρηματικά συμφέροντα του κλάδου των ΑΠΕ. Στο όνομα του κέρδους θυσιάζουν, με την άναρχη διασπορά αιολικών πάρκων και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών κοντά σε οικισμούς, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρυτανία χαρακτηρίζεται ως «Περιφερειακό Πάρκο Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς τοποθετείται στα αιτήματα των φορέων της περιοχής

  •  για άμεση ανάκληση των αδειών για τα 2 αιολικά πάρκα στον ιστορικό τόπο της Νιάλας και το Βοϊδολίβαδο, καθώς και των υπόλοιπων αδειών για ΑΠΕ στην περιοχή;
  •  για κατάργηση των «πράσινων» τελών ΑΠΕ και άμεση μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% για κάθε οικογένεια με εισόδημα έως 40 000 ευρώ;

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

reporter.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:36, 22/05/2019