Τα οφέλη από την κατασκευή του ελληνο-βουλγαρικού αγωγού IGB

Τα οφέλη από την κατασκευή του ελληνο-βουλγαρικού αγωγού IGB

Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε και επισήμως την Τετάρτη στον αγωγό IGB ο οποίος μαζί με τον αγωγό ΤAP αποτελεί ένα από τα πρώτα ρεαλιστικά μεγάλα επενδυτικά έργα στην ΕΕ και ειδικότερα στη ΝΑ Ευρώπη. Ο ελληνο-βουλγαρικός αγωγός IGB θα συμβάλει στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας ενώ όπως συμβαίνει συνήθως με έργα τέτοιου βεληνεκούς, θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη για την απασχόληση, ιδίως από τις εργασίες συντήρησης του αγωγού.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι και οι δύο αγωγοί υποστηρίχθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις ενώ η κοινοπραξία κατασκευής του IGB έλαβε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 39 εκατ. ευρώ από την ΕΕ .

Ο IGB σε συνδυασμό με τον TAP και τις υποδομές LNG (και δυνητικά με τον East Med και τον Turkish Stream) θα συμβάλει στο να καταστεί η Ελλάδα διαμετακομιστικός κόμβος φυσικού αερίου.

Όπως είναι γνωστό, η μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι μη προβλέψιμες και κυρίως μη ελεγχόμενες μεταβολές στην τιμή τους, επιφέρουν ένα σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας στο σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών αλλά και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Παράλληλα, οι ενεργειακές υποδομές δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις που θα εξασφάλιζαν την πορεία μετάβασης προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Κατ' επέκταση, ούτε το δίκτυο φυσικού αερίου δεν καλύπτει το σύνολο της χώρας και έτσι, η ενίσχυση του συστήματος μέσω νέων αγωγών θα έχει αναμφίβολα θετικά αποτελέσματα.

Πέραν της ενίσχυσης της ασφάλεια εφοδιασμού, ο IGB θα συμβάλλει, επίσης, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς φυσικού αερίου στα Βαλκάνια, με σταθερές ροές προϊόντος και χαμηλές τιμές, που θα επιτρέπουν την είσοδο νέων παικτών.

Σε συνδυασμό με τον υπό ωρίμανση διασυνδετήριο αγωγό Σερβίας-Βουλγαρίας και την υφιστάμενη διασύνδεση Βουλγαρίας- Ρουμανίας, ολοκληρώνεται ένα σύστημα υποδομών διασύνδεσης φυσικού αερίου, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μία ενιαίας αγοράς με ίδιους κώδικες και απρόσκοπτη φυσική ροή.

Σημειώνεται ότι τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του Έργου έχει αναλάβει η Εταιρεία ICGB AD, που έχει την έδρα της στη Βουλγαρία και ιδρύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2011. Οι μέτοχοι της ICGB AD είναι η Βουλγαρική κρατική Εταιρεία Bulgarian Energy Holding (BEH) (50%) και η ελληνική Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (50%), στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ και η ιταλική EDISON.

Λίγα λόγια για τον αγωγό IGB

Το έργο του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού αποτελείται από έναν αγωγό μήκους περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας), καθώς και τις αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (Μετρητικοί Σταθμοί, βανοστάσια, Κέντρο Λειτουργίας). Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στη Stara Zagora αντίστοιχα, συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου Ελλάδος και Βουλγαρίας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της αντίστροφης ροής (reverse flow).

Προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου της τάξης των 3 δισ. κυβ. μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, με δυνατότητα αύξησής τους στα 5 δισ. κυβ. μέτρα φ. α. ετησίως με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης.

Πένη Χαλάτση

insider.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 09:00, 23/05/2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL