Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τροποποίηση της απόφασης για την ανάρτηση αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων & διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο

Τροποποίηση της απόφασης για την ανάρτηση αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων & διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση τροποποίησης της 14058/12.3.2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»)» (Β΄ 673), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Τροποποιείται η 14058/12.3.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ''ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία''(διακριτικός τίτλος ''ΕΚΧΑ Α.Ε.'')» (Β΄ 673), όπως έχει τροποποιηθεί με την 50176/5.12.2014 απόφαση (Β΄ 3363) και ισχύει, και ειδικότερα τροποποιείται το άρθρο 2 αυτής, ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος 2 καταργείται.

β) Η παράγραφος 3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 2 και αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αναζήτηση ενεργοποιείται με την εισαγωγή κωδικών ασφαλείας που κάθε δικαιούχος (φυσικό και νομικό πρόσωπο) διαθέτει για τη χρήση των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet). Εξαιρετικά, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, η αναζήτηση ενεργοποιείται με την ίδια προαναφερόμενη διαδικασία μόνο για δικαιούχους φυσικά πρόσωπα».

γ) Οι επόμενες παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω 14058/12.3.2014 απόφασης, όπως ισχύει.

Έπειτα από την τροποποίηση, το άρθρο 2 της απόφασης έχει ως εξής:

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις

1. Η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» προβαίνει τεχνικά στις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και υποστήριξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάρτησης και θέασης των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σύμφωνα με Εγχειρίδιο που συντάσσει και τηρεί για το σκοπό αυτό, μεριμνά δε για την εξασφάλιση αφενός της διαθεσιμότητας της τηρούμενης πληροφορίας σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και αφετέρου της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής για την ταχύτατη απόκριση των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών.

2. Η αναζήτηση ενεργοποιείται με την εισαγωγή κωδικών ασφαλείας που κάθε δικαιούχος (φυσικό και νομικό πρόσωπο) διαθέτει για τη χρήση των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet). Εξαιρετικά, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, η αναζήτηση ενεργοποιείται με την ίδια προαναφερόμενη διαδικασία μόνο για δικαιούχους φυσικά πρόσωπα.

3. Τα παραγόμενα αρχεία των αποσπασμάτων του αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και του κτηματολογικού διαγράμματος δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι' αυτά.

4. Η κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου εισαγωγή και αναζήτηση από τη δικτυακή εφαρμογή θέασης των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» διέπεται από την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων − απαιτήσεων: α) της ακεραιότητας, ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας, όπως και των μεθόδων επεξεργασίας της, β) της ελεγχόμενης προσβασιμότητας και γ) της διαθεσιμότητας της πληροφορίας μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες.

5. Η πορεία αναζήτησης και θέασης εποπτεύεται από την εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» καθ' όλη την διάρκειά της και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία διακόπτεται άμεσα.

6. Η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης της ηλεκτρονικής εφαρμογής θέασης, χωρίς να επιφέρει περιορισμό στην ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995.

7. Μετά την περαίωση της κτηματογράφησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995, η κατά το άρθρο 1 της παρούσας ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» διενεργείται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην οικεία κτηματογραφημένη περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2664/1998 (Α΄ 275).

Μπορείτε να κατεβάσετε την τροποποίηση από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

B2Green
By B2Green.gr 17:06, 31/05/2019