Διατάξεις για τις ΑΠΕ στο νέο σχέδιο νόμου των δασικών αυθαιρέτων

Διατάξεις για τις ΑΠΕ στο νέο σχέδιο νόμου των δασικών αυθαιρέτων

Διατάξεις που αφορούν στις ανανεώσιμες συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο "Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις" (Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ) Δείτε αναλυτικά τις προσθήκες αυτές παρακάτω:

Με το άρθρο 26 παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των οριστικών όρων σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, τουλάχιστον 45 μέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Η διάταξη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίνεται αναγκαία καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης δεν δύνανται να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας με συνέπεια εν τω μεταξύ, να υπάρχει ο κίνδυνος λήξης της ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα των κατόχων των σταθμών.

Με το άρθρο 28 ορίζεται ότι για σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών.
Επιπλέον, με το ίδιο άρθρο παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν εντός του 2019 μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020.

Τέλος, με το άρθρο 30 διευκρινίζεται πως οι ενεργειακές κοινότητες ως αστικοί συνεταιρισμοί ειδικού σκοπού αποτελούν ιδιαίτερες εταιρικές μορφές μη ανήκουσες στις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεπώς η υπαγωγή των μελών τους στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ δεν κρίνεται σκόπιμη.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:39, 02/06/2019

Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL