ΕΣΜΥΕ: Πολλές εκκρεμότητες στις ανανεώσιμες πηγές – Κίνδυνος η αγορά να πέσει σε τέλμα

ΕΣΜΥΕ: Πολλές εκκρεμότητες στις ανανεώσιμες πηγές – Κίνδυνος η αγορά να πέσει σε τέλμα

Thermogas

Η πρόωρη προκήρυξη εκλογών αφήνει σε εκκρεμότητα σημαντικά θέματα του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπογραμμίζει σε επιστολή του προς την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ). που ενώ έχουν επισημανθεί και έχουν εντοπιστεί εδώ και καιρό, παραμένουν άλυτα.

«Η μη άμεση αντιμετώπιση των συγκεκριμένων θεμάτων μέσω των κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανυπέρβλητων προβλημάτων στην συνέχιση της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, στην συμμετοχή τους στην αγορά και στην εύρυθμη λειτουργία της ΡΑΕ, οδηγώντας ουσιαστικά την αγορά σε τέλμα» υπογραμμίζει ο ΕΣΜΥΕ. Προσθέτει πως τα κυριότερα θέματα που πρέπει να επιλυθούν μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων είναι:

  • Η παράταση της προθεσμίας έναρξης συμμετοχής έργων ΑΠΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό μέχρι την πλήρη λειτουργία της νέας αγοράς, λόγω αδυναμίας λειτουργίας των νέων ειδικών πλατφόρμων των διαχειριστών από την 01.07.2019, έτσι ώστε να μην σταματήσει η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας έργων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ.
  • Η παράταση των ημερομηνιών λήξης των οριστικών προσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ που έχουν υποβάλλει αίτησης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και η παράταση των ημερομηνιών λήξης των αδειών εγκατάστασης ώριμων έργων ΑΠΕ έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με σκοπό να αποφευχθεί η ακύρωση σημαντικών επενδύσεων και η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.
  • Η διασφάλιση της εύρυθμης συνέχισης της λειτουργίας της ΡΑΕ μέσω της παράτασης των συμβάσεων των ειδικών επιστημόνων που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2019.
  • Η κατάργηση του τέλους διατήρησης των αδειών παραγωγής, ρύθμιση η οποία, εκτός του ότι αποτελεί άδικη και επαχθή φορολόγηση των φορέων Α.Π.Ε μέσου, δεν αιτιολογείται με βάση τα χαρακτηριστικά της νέας αγοράς ενέργειας.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:09, 04/06/2019
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL