Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τον καθορισμό Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ

Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τον καθορισμό Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ

Civiltech

Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του ΥΠΕΝ εξέδωσε νέα εγκύκλιο με διευκρινήσεις εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019, και του άρθρου 7, παρ. 8Β του ν. 4414/2016.

Με την εγκύκλιο η οποία κοινοποιείται σε ΡΑΕ, ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ, παρέχονται ερμηνευτικές διευκρινίσεις διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4602/2019 με τίτλο: «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), που αφορούν στον καθορισμό Τιμών Αναφοράς (ΤΑ) για φ/β σταθμούς (παρ. 3) και τους τεθέντες περιορισμούς για την αντιμετώπιση του φαινομένου ανάπτυξης πολλών σταθμών εξαιρουμένων από υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες (παρ. 7).

Επιπρόσθετα, παρέχονται διευκρινίσεις για την διάταξη του άρθρου 7, παρ. 8Β του ν.4414/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν.4585/2018, η οποία αφορά το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης για φ/β σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής κατόπιν αιτήματος στον αρμόδιο διαχειριστή.

I. Τιμές των κατηγοριών 29 και 30 του πίνακα 1 του ν. 4414/2016 (άρθρο 4, παρ. 1, περίπτωση β΄)

Αναφορικά με τις τιμές των νέων κατηγοριών με α/α 29 και 30 του πίνακα 1 του άρθρου 4, παρ. 1 περίπτωση β΄ του ν. 4414/2016, όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019 θέτουμε υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

1. Για την κατηγορία 29 ορίζεται ότι η Τ.Α. που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (όπως αυτή προκύπτει κατά το χρόνο θέσης σε λειτουργία του σταθμού), για φ/β σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1 η Ιανουαρίου του 2020, είναι η:

«μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 5%».

Ειδικότερα, για φ/β σταθμούς της κατηγορίας 29 που θα τεθούν σε λειτουργία από την 1.1.2020 μέχρι και τη διενέργεια της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του 2020 ειδικής κατά τεχνολογία για φ/β σταθμούς:

- Στην περίπτωση κατά την οποία εντός του 2019 θα έχουν διενεργηθεί δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία για φ/β σταθμούς, η Τ.Α. που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης θα προκύψει από την μεσοσταθμική Τ.Α. των αποτελεσμάτων της κατηγορίας Ι στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του Ιουλίου 2018 και του Δεκεμβρίου 2018 και της κατηγορίας φ/β σταθμών 500kW–20MW της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας του 2019, προσαυξημένη κατά 5%. Στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της κατηγορίας ΙΙ φ/β σταθμών ισχύος 1–20MW του Ιουλίου 2018.

- Αντίθετα, στην περίπτωση όπου εντός του 2019 διενεργηθεί μία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά τεχνολογία για φ/β σταθμούς, η Τ.Α. που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης θα προκύψει από την μεσοσταθμική Τ.Α. των αποτελεσμάτων των κατηγοριών Ι και ΙΙ της ανταγωνιστικής διαδικασίας του Ιουλίου 2018 και της κατηγορίας Ι της ανταγωνιστικής διαδικασίας του Δεκεμβρίου 2018, προσαυξημένη κατά 5%.

2. Για την κατηγορία 30 ορίζεται ότι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (όπως αυτή προκύπτει κατά το χρόνο θέσης σε λειτουργία του σταθμού) είναι η:

«μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%»

Επομένως, σε περίπτωση όπου έχουν διενεργηθεί ταυτόχρονα δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στην ίδια τεχνολογία, λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα οι ανταγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία

Ειδικότερα, για φ/β σταθμούς της κατηγορίας 30 που θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο διάστημα από τη διενέργεια της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ειδικής κατά τεχνολογία για φ/β σταθμούς του 2019 (δηλαδή της Προκήρυξης 2/2019) μέχρι και τη διενέργεια της αμέσως επόμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ειδικής κατά τεχνολογία για φ/β σταθμούς, η Τ.Α. που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης θα προκύψει από την μεσοσταθμική Τ.Α. των αποτελεσμάτων της κατηγορίας Ι των ανταγωνιστικών διαδικασιών του Απριλίου 2018 και του Δεκεμβρίου 2018, προσαυξημένη κατά 10%. Στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία ΙΙ του διαγωνισμού του Ιουλίου 2018 καθώς δεν είναι της ίδιας κατηγορίας.

Διευκρινίζεται ότι η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής Τ.Α. καθώς πρόκειται για ανταγωνιστική διαδικασία με συγκεκριμένες προδιαγραφές εκτός του πλαισίου των ανταγωνιστικών διαδικασιών της ΥΠΕΝ/ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1267), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107/15.04. 2019 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1341).

3. Μετά το πέρας κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανακοινώνει τη μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε στην κάθε κατηγορία σταθμών. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΡΑΕ, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ανακοινώνει την Τ.Α. των κατηγοριών 29 και 30 που θα ισχύουν για σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας της επόμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ή τεχνολογία.

II. Κριτήριο για τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών της νέας παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016

Με το πρώτο εδάφιο της νέας παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016, όπως προστέθηκε με το εδάφιο α) της παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019 εισάγεται το ακόλουθο κριτήριο:

«Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (σ.σ. του ν.4414/2016), κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μελος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών».

Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται ανά περίπτωση, ως ακολούθως:

1. Για φ/β σταθμούς ισχύος < 500kW

Το κριτήριο τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, δηλαδή δεν ελέγχεται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης για φ/β σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500kW που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1 η Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, δεδομένου ότι η Τ.Α. που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών αυτών υπολογίζεται με βάση την τελευταία γραμμή του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως ισχύει.

Το ως άνω κριτήριο δεν ελέγχεται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Για φ/β σταθμούς ισχύος μικρότερης των 500kW που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω της συμμετοχής τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

- Για φ/β σταθμούς που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι τις 28.2.2019.

Για φ/β σταθμούς που τίθεται σε λειτουργία από 1.1.2020 ελέγχεται το εν λόγω κριτήριο, ήτοι ελέγχεται αν ο κάτοχος του σταθμού κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα, δύο φ/β σταθμούς, οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία από 1.1.2016 μέχρι και την 31.12.2019, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 4414/2016. Στην περίπτωση αυτή, απορρίπτεται η αίτηση για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Με βάση τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι για φ/β σταθμούς, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μετά τις 28.2.2019 και υποβάλλεται αίτημα για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εντός του 2019, αλλά ο αιτών άμεσα ή έμμεσα έχει συνάψει ήδη δύο συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών (δηλ. δεν πληροί το κριτήριο του πρώτου εδαφίου της παρ.7, άρθρο 72 του ν.4602/2019), τότε η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης συνάπτεται από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. υπό τον όρο θέσης σε λειτουργία του σταθμού μέχρι την 31.12.2019, διαφορετικά ο κάτοχος υποχρεούται να συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Για την εφαρμογή του κριτηρίου, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. αποστέλλει στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. κατάλογο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως την 28.02.2019, μνημονεύοντας τα απαιτούμενα στοιχεία για τον προσδιορισμό του σταθμού.

2. Για αιολικούς σταθμούς

Το κριτήριο της παρ. 7 δεν ελέγχεται για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για άδεια παραγωγής πριν από την 1.1.2016.

Η ΡΑΕ, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων (που έχουν υποβληθεί μετά την 1.1.2016) για τη λήψη άδειας παραγωγής ή για την τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει το κριτήριο και αν διαπιστώσει ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα, κατέχει ήδη δύο άδειες παραγωγής για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. και η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε ελέγχουν το κριτήριο της παρ. 7 και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα, έχει συνάψει ήδη δύο συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, τότε απορρίπτουν το αίτημα για σύναψη νέας σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.

3. Για Ενεργειακές Κοινότητες

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), που συστήνονται σύμφωνα με τον ν.4513/2018 (ΦΕΚ A΄ 9), απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 7, παρ.3α του ν.4414/2016.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει αν η Ε.Κοιν. κατέχει ήδη άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος άνω των 18MW για κατηγορία αιολικών ή/και φ/β σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι κατέχει ήδη άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος άνω των 18MW, η ΡΑΕ εκδίδει την νέα άδεια με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης έκδοσης αδειών παραγωγής που οδηγούν σε συνολική αύξηση εγκατεστημένης ή μέγιστης ισχύος παραγωγής της αιτούσας άνω του ορίου των 18MW, η αιτούσα δηλώνει τις άδειες που θα εκδοθούν χωρίς τον όρο υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι του ορίου των 18MW.

Επίσης, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. ελέγχουν το κριτήριο της παρ. 7 και αν διαπιστώσουν ότι η Ε.Κοιν. έχει συνάψει ήδη συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς συνολικής ισχύος άνω των 18MW, τότε απορρίπτουν το αίτημα για σύναψη νέας σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.

4. Για κατ’ επάγγελμα αγρότες

Η κατηγορία 30 του πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 αφορά και σε φ/β σταθμούς που αναπτύσσονται από κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kW

Σημειώνεται ότι:

- Για τους σταθμούς αυτούς ισχύει το κριτήριο της παρ. 7, δηλαδή δεν επιτρέπεται σε κατ’ επάγγελμα αγρότη να συνάπτει (άμεσα ή έμμεσα) σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον η εν λόγω τεχνολογία ενισχύεται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

- Σε περίπτωση που ο κατ’ επάγγελμα αγρότης έχει συνάψει έμμεσα (π.χ. μέσω της συμμετοχής του σε νομικό πρόσωπο) δύο συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για σταθμούς που εμπίπτουν στον έλεγχο του κριτήριου, τότε δεν επιτρέπεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης ως κατ’ επάγγελμα αγρότης και να υπαχθεί στην κατηγορία 30

- Κατ’ επάγγελμα αγρότες που εμπίπτουν στην κατηγορία 30 δεν υποχρεούνται σε υποβολή των δηλώσεων της παρ. ΙΓ1 του ν.4254/2014.

Κατά τη σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για σταθμούς της κατηγορίας 30 από κατ’ επάγγελμα αγρότες, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τέλος, σημειώνεται ότι η προσθήκη κατηγορίας για σταθμούς από κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kW αφορά μόνο σε θέματα καθορισμού Τ.Α. για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, και δεν αφορά σε θέματα που άπτονται του θεσμικού πλαισίου για τους επαγγελματίες αγρότες (π.χ. ν. 3874/2010) ή σε θέματα χωροθέτησης φ/β σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

IIΙ. Παράταση διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσης για φ/β σταθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 8Β του ν.4414/2016.

Με τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 7, παρ. 8Β του ν.4414/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν.4585/2018, εισάγεται η ακόλουθη ρύθμιση, η οποία αφορά στο δικαίωμα παράτασης της διάρκειας ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης για φ/β σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής κατόπιν αιτήματος στον αρμόδιο διαχειριστή:

« 8Β. Οι κάτοχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον αρμόδιο διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, εφόσον: α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει μετά την 1.1.2019, β) το αίτημα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών και γ) έχουν συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία έχει διενεργηθεί για την κατηγορία στην οποία ανήκουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί.

Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) μήνες μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που διενεργείται μετά την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθμού.»

Επειδή δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία για περιπτώσεις φ/β σταθμών με οριστικές προσφορές σύνδεσης όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της ανωτέρω παρ. 8Β, οι οποίες (α) εκδίδονται μετά την προθεσμία υποβολής προσφορών για συμμετοχή στην πρώτη από την έκδοση της προσφοράς σύνδεσης ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν και (β) η ισχύς τους λήγει πριν από την διενέργεια της επόμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας κατηγορίας, η προϋπόθεση γ) της εν λόγω παρ. 8Β δεν λαμβάνεται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις α) και β) της παρ. 8Β, οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο μήνες από την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, που διενεργείται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο από εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 20:09, 04/06/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα