Αγώνας δρόμου για να σωθεί η Πτολεμαΐδα 5

Αγώνας δρόμου για να σωθεί η Πτολεμαΐδα 5

Βροχή ενεργειακών τροπολογιών που ρυθμίζουν εκκρεμότητες της αγοράς αναμένεται να κατατεθούν σήμερα στη βουλή σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνεται ρύθμιση που θα θεσπίζει το νέο μόνιμο μηχανισμό αποζημίωσης επάρκειας ισχύος, θέμα που αφορά μεταξύ άλλων τη ΔΕΗ και τη νέα μεγάλη επένδυση της μονάδας Πτολεμαΐδα 5.

Τι έχει συμβεί; Σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που εγκρίθηκε από το ευρωκοινοβούλιο, για τους νέους μηχανισμούς αποζημίωσης ισχύος τίθενται αυστηροί όροι και αποκλείονται οι νέες μονάδες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο άνθρακα αφού έχουν τεθεί συγκεκριμένα χαμηλά όρια εκπομπής ρύπων. Προκειμένου δηλαδή να είναι επιλέξιμη για τα "νέα ΑΔΙ" η νέα επένδυση της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα θα πρέπει αφενός να ψηφιστεί ο νέος μηχανισμός άμεσα πριν την δημοσίευση του νέου κανονισμού στην εφημερίδα της ΕΕ και αφετέρου να προχωρήσει η σύναψη σύμβασης με τη νέα μονάδα της ΔΕΗ. Σε διαφορετική περίπτωση, χωρίς την εξασφάλιση ΑΔΙ, η νέα επένδυση καθίσταται οριακά βιώσιμη, κατά κάποιες εκτιμήσεις εξαρχής ζημιογόνος. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές έχει εξασφαλιστεί το πράσινο φως από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ψήφιση του ελληνικού μηχανισμού, εξέλιξη που επιτρέπει την κατάθεση της τροπολογίας σήμερα ώστε να δοθεί λύση για την επένδυση της ΔΕΗ κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με προφανή βεβαίως ευθύνη της κυβέρνησης που δεν φρόντισε για την έγκαιρη επίλυση του θέματος.

Αυτή πάντως, δε θα είναι και η μοναδική ενεργειακού περιεχομένου τροπολογία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σήμερα αναμένεται να υπάρξουν τουλάχιστον δύο άλλες ρυθμίσεις για ενεργειακές εκκρεμότητες.

Συγκεκριμένα θα υπάρξει τροπολογία σχετική με θέματα της αγοράς ΑΠΕ, όπως αυτά τέθηκαν και από τους εκπροσώπους του κλάδου, κυρίως για την παράταση των προσφορών σύνδεσης και των αδειών εγκατάστασης ώριμων έργων.

Μια ακόμη τροπολογία θα αφορά στην χορήγηση χρονικής παράτασης για τη λειτουργία κάποιων παλιών μονάδων της Κρήτης, οι οποίες υπερβαίνουν τα νέα όρια εκπομπών ρύπων που έχουν θεσπιστεί από την ΕΕ. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να οδηγηθούν σε απόσυρση από την 1η Ιανουαρίου, καθώς στο τέλος του έτους λήγει το καθεστώς εξαίρεσής τους από τη νέα οδηγία (Αθερινόλακκος και Λινοπεράματα συνολικής ισχύος 820 MW).

Τέλος, αντιδράσεις ενδέχεται να προκαλέσει η αναμενόμενη τροπολογία για την παράταση των συμβάσεων για 52 επιστημονικά στελέχη της ΡΑΕ, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν τέλος Ιουνίου και δεν έχουν ανανεωθεί. Και αυτό διότι εκτός από το υπάρχον αναγκαίο προσωπικό, πιθανόν να επιχειρηθεί να προστεθούν και άλλες προσλήψεις ή ρυθμίσεις για την ποινική προστασία της διοίκησης της ΡΑΕ, που είχαν απορριφθεί σε προηγούμενο ν/σ.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 08:38, 05/06/2019

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL