Στο έργο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμβάλλει η 3αλφα

Στο έργο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμβάλλει η 3αλφα

Η 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., με έντονο το αίσθημα ευθύνης για το αποτύπωμα της προς την κοινωνία, συνεισφέρει έμπρακτα στο πολύ σημαντικό έργο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης που συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.

Η μέχρι τώρα συνεισφορά της 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στο έργο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης μεταφράζεται στην πράξη σε 1.572 μπλε κάδους ή σε 3 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών, και με αυτό τον τρόπο συμβάλλει ενεργά στο μείζον θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 και δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά αλλά προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Καλύπτει το 95% του πληθυσμού της χώρας με 304 δήμους να συμμετέχουν στο Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών και 551.000 τόνους υλικών να έχουν οδηγηθεί προς ανακύκλωση από το σύνολο των δραστηριοτήτων της το έτος 2018.

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 11:42, 06/06/2019

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL