Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Νέα τροπολογία ΥΠΕΝ για μονάδες της Κρήτης, μηχανισμό ΑΔΙ και προσλήψεις στη ΡΑΕ

Νέα τροπολογία ΥΠΕΝ για μονάδες της Κρήτης, μηχανισμό ΑΔΙ και προσλήψεις στη ΡΑΕ

Civiltech

Την παράταση της λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στην Κρήτη και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2020, την καθιέρωση μακροχρόνιου μηχανισμού αποζημίωσης επάρκειας ισχύος (ΑΔΙ) για να διασωθεί η «Πτολεμαϊδα V» αλλά και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ανεξαρτησία της λειτουργίας της ΡΑΕ προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.

Ειδικότερα, με διατάξεις προβλέπεται ότι κατά τη λειτουργία τους, οι ατμοηλεκτρικές μονάδες που εμπίπτουν στους περιορισμούς της κοινοτικής οδηγίας (θα έπρεπε να κλείσουν) δύνανται να λειτουργούν και μετά την 1.1.2020 με τις οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων που προβλέπονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ. Οι παρεκκλίσεις αυτές έχουν σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της νήσου για το χρονικό διάστημα από το έτος 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έτος 2022.

Πρόκειται για μονάδες ισχύος 100 MW στον Αθερινόλακκο και 65 MW στα Λινοπεράματα.

Μηχανισμός ΑΔΙ

Εξάλλου, με άλλες διατάξεις της τροπολογίας θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος με σκοπό την μακροχρόνια διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ώστε ναικανοποιείται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας που έχει υιοθετηθεί για το ΕΣΜΗΕ και να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια ειδικά σε περιόδους αιχμής.

Η υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος θα παρέχεται επί τη βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπράτησης από τον ΑΔΜΗΕ «δικαιωμάτων αξιοπιστίας»που αφορούν μια προκαθορισμένο περίοδο. Οι επιλεγέντες από την Διαγωνιστική Διαδικασία Πάροχοι λαμβάνουν Αποζημίωση για την Υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος με την μορφή χρηματικής αμοιβής που καταβάλλεται από τον ΑΔΜΗΕ. Ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Διαθεσιμότητας Ισχύος χρηματοδοτείται στη βάση χρεώσεων που επιβάλλει ο ΑΔΜΗΕ στους Προμηθευτές.

Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού, ο τρόπος και η τιμή αποζημίωσης των Παρόχων, η διάρκεια των Συμβάσεων με τον ΑΔΜΗΕ και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις παραμέτρους σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού, θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση μετά την οριστική έγκριση του σχήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σπεύδει να προλάβει τις αρνητικές εξελίξεις στην υπό κατασκευή μονάδα της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» από κοινοτικό κανονισμό που θεσπίστηκε πρόσφατα και απαγορεύει τη λειτουργία μηχανισμών αποζημίωσης επάρκειας ισχύος για όσες μονάδες παραγωγής ρεύματος δεν έχουν υπογράψει σχετικές συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2019. Παράλληλα, με την ψήφιση του μηχανισμού επιδιώκει να καλύψει και τις σχετικές απαιτήσεις υποψήφιων επενδυτών για ΑΔΙ στις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.

Ανεξαρτησία ΡΑΕ

Εξάλλου, το ΥΠΕΝ επαναφέρει τροπολογία – είχε αποσυρθεί τον Απρίλιο μετά από παρέμβαση της Κομισιόν - με την οποία ενισχύεται η λειτουργική ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Συγκεκριμένα:

* συμπληρώνεται το νομικό καθεστώς που διέπει τα μέλη της Ολομέλειας και το προσωπικό της γραμματείας της ΡΑΕ με τον περιορισμό της αστικής και της ποινικής ευθύνης τους, με στόχο τη θωράκιση τους από τυχόν παρελκυστικές αγωγές μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι, μέσω της πίεσης αυτής, μπορούν να επιδιώξουν τον επηρεασμό της κρίσης των μελών και του προσωπικού υπέρ των συμφερόντων τους. Αντίστοιχες ρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε ισχύ και για άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η ΑΑΔΕ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και άλλες.

* θεσπίζεται η κάλυψη δικαστικών εξόδων και εξόδων νομικής υποστήριξηςσε υποθέσεις της Αρχής, των μελών της ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Οι καταβληθείσες από την Αρχή δαπάνες επιστρέφονται άτοκα στην Αρχή από τα πρόσωπα εκείνα που καταδικάζονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή εις βάρος των οποίων εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου. Αντίστοιχες ρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε ισχύ και για άλλες ανεξάρτητες αρχές.

* τροποποιείται το καθεστώς προσλήψεων του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της Αρχής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού θα γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων και κατάρτιση των προσωρινών πινάκων από τη ΡΑΕ, πάντα υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, το οποίο ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας. Με την προτεινόμενη διαδικασία επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των προσλήψεων και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υποστελέχωσης της Αρχής, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αξιοκρατική αντιμετώπιση των υποψηφίων.

* Παρατείνεται η διάρκεια των θέσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στη ΡΑΕ έως και την 30.06.2020, οπότε θεωρείται πιθανή και η πλήρωση μόνιμων θέσεων της Αρχής, βάσει των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, προκειμένου να μπορέσει η Αρχή να επιτελέσει αποτελεσματικά το σημαντικό και πολυσχιδές έργο που της έχει ανατεθεί από το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.

Χρήστος Κολώνας
x.kolonas@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:27, 07/06/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα