Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


5,137 εκατ. ευρώ τα πρώτα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες

5,137 εκατ. ευρώ τα πρώτα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Τα πρώτα αξιόλογα έσοδα από τις παραχωρήσεις για έρευνες υδρογονανθράκων καταγράφηκαν κατά το 2018, όπως προκύπτει από την έκθεση διαχείρισης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

Συγκεκριμένα τα συνολικά έσοδα φτάνουν τα 5,137 εκατ. ευρώ και προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την εφάπαξ καταβολή των εταιρειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων (signature bonus) που ήταν 2,8 εκατ. ευρώ. Ακόμη 866 χιλ. ευρώ ήταν τα royalties βάσει συμβάσεων περί εκμετάλλευσης, 686 χιλ. ευρώ ήταν τα έσοδα από στρεμματικές αποζημιώσεις βάσει συμβάσεων, 409 χιλ ευρώ ήταν τα έσοδα από σεισμικά δεδομένα βάσει συμβάσεων ενώ τα λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων ήταν 374 χιλ. ευρώ.

Το 2017 τα αντίστοιχα έσοδα ήταν μόλις 388 χιλ. ευρώ. Βάσει του απολογισμού της χρήσης 2018 της ΕΔΕΥ, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 4,887 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 4,82 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΔΣ της ΕΔΕΥ αποφάσισε ομόφωνα μέρος των κερδών της χρήσης του 2018 να αξιοποιηθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης. Συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 2 εκατ. ευρώ. Στόχος της ΑΜΚ είναι να ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΔΕΥ και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση στρατηγικών έργων με σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις. Συγκεκριμένα τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ψηφιακή αποθήκευση των σύγχρονων γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων, που παραδίδονται στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. από τις εντολοδόχους εταιρείες καθώς και την χρηματοδότηση νέων έργων πρόσκτησης γεωφυσικών αλλά και γεωλογικών δεδομένων.

Η έκθεση του ΔΣ της ΕΔΕΥ καταγράφει την μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται για την ελληνική αγορά καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μετά τις πρόσφατες ανακαλύψεις στην Αν. Μεσόγειο (Zohr, Καλυψώ, Αφροδίτη, Λεβιάθαν) και στη δυτική Μαύρη Θάλασσα (Νέπτουν) , η βιομηχανία πετρελαίου "δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για να εξερευνήσει τις περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης και του Ιόνιου Πελάγους, λόγω γεωλογικών ομοιοτήτων".

Εξάλλου η έκθεση σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεπεραστεί οι τεχνολογικοί περιορισμοί εξερεύνησης πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε πετρώματα που βρίσκονται θαμμένα κάτω από πολύ βαθιά υδάτινα περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα οι τεχνολογικές εξελίξεις αφορούν στην αντιμετώπιση των μεγάλων πιέσεων ύδατος, τη διαχείριση υπερπίεσης αερίου και πορώδους με την αύξηση του βάθους, τα φορτία βάρους, τα καιρικά φαινόμενα στην επιφάνεια και την διαθεσιμότητα γεωτρητικών πλοίων για βάθη που υπερβαίνουν τα 3.000 μέτρα νερό.

"Αυτά είναι θέματα που παρακολουθεί από κοντά η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. και ιδιαίτερα μέσω της σχέσης της με τους ομοειδείς ευρωπαϊκούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες εταιρείες" αναφέρει η έκθεση του ΔΣ της εταιρείας, η οποία "εκκινεί τη διαδικασία εκπόνησης Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για περιοχές εμφανούς οικονομικού ενδιαφέροντος με την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση σχετικών μελετών".

Πάντως όπως επισημαίνει η έκθεση "αφενός μεν δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης απαιτούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις (25 έως 30 έτη), και αφετέρου η Ελλάδα θα απαιτήσει ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό επιπέδου των διεθνών εταιρειών για τις εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ανάπτυξη του τομέα θα αναπτύξει την ελληνική τεχνογνωσία, εκπαίδευση και επιχειρησιακή εμπειρία στους τομείς έρευνας, αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, θα αναδείξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την αναζωογόνηση της ελληνικής βιομηχανίας, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο τομέα εθνικής οικονομίας. Είναι μία από τις τεράστιες προκλήσεις για τα επόμενα είκοσι χρόνια και η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί με επιτυχία αυτό το κύμα της καινοτομίας" καταλήγει η έκθεση του ΔΣ της ΕΔΕΥ.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

capital.gr

Θέλω νπροσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

B2Green
By B2Green.gr 08:53, 10/06/2019