Το φυσικό αέριο «φθάνει» σε 18 πόλεις

Το φυσικό αέριο «φθάνει» σε 18 πόλεις

Προχωρούν µέσα στον Ιούνιο οι διαγωνισµοί για τα δίκτυα φυσικού αερίου σε 18 πόλεις της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Σύµφωνα µε στελέχη των τοπικών κοινωνιών, µέχρι τα τέλη Ιουνίου η ΔΕΔΑ θα προχωρήσει στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισµών για την κατασκευή των έργων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Στερεάς Ελλάδας.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη του δικτύου σε Αλεξανδρούπολη, Δράµα, Καβάλα, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Αµφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαµία, Λιβαδειά και Χαλκίδα. Με βάση το χρονοδιάγραµµα, η ανάδειξη των αναδόχων κατασκευής των έργων προµήθειας υλικών, διοίκησης και επίβλεψης έργου, καθώς και επιθεώρησης τρίτου µέρους, θα έχει ολοκληρωθεί µέσα στο καλοκαίρι.

Τα έργα θα έχουν τελειώσει έως τον ∆εκέµβριο του 2021, ενώ οι συνδέσεις των τελικών καταναλωτών (οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών) θα ολοκληρωθούν µέχρι το καλοκαίρι του 2023. Στις τρεις περιφέρειες θα κατασκευαστούν 1.150 χιλιόµετρα δικτύου και θα γίνουν 30.823 συνδέσεις. Ο προϋπολογισµός των έργων ανέρχεται σε 172 εκατ. ευρώ.

Η χρηµατοδότηση θα προέρχεται κατά σχεδόν 50% από πόρους του ΕΣΠΑ και κατά 50% από ίδια συµµετοχή, η οποία περιλαµβάνει χαµηλότοκο δανεισµό από την ΕΤΕπ µε εγγύηση του ελληνικού Δηµοσίου.

Στις περισσότερες πόλεις, η εταιρεία προβλέπει τη σύνδεση των τοπικών υποδοµών µε το εθνικό σύστηµα µεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ. Οπου χρειάζεται θα γίνεται χρήση της νέας τεχνολογίας, που δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας αυτόνοµων δικτύων τα οποία θα κατασκευαστούν µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG). Αυτό θα γίνει στην Ορεστιάδα, στο Καρπενήσι, στην Αµφισσα και στη Βέροια. Σε αυτές τις πόλεις το καύσιµο θα µεταφέρεται συµπιεσµένο µε ειδικά βυτία σε σταθµούς µεταφόρτωσης, όπου θα αποσυµπιέζεται και θα διοχετεύεται στα δίκτυα διανοµής. Η λύση του CNG θα χρησιµοποιηθεί επίσης και για αποµακρυσµένες βιοµηχανίες στις τρεις περιφέρειες. Μάλιστα, ήδη χρησιµοποιείται σε δύο περιοχές του Nοµού Θεσσαλονίκης, στον Λαγκαδά και στα Κουφάλια. Στόχος είναι έως το 2023 το δίκτυο να έχει αναπτυχθεί πλήρως, καλύπτοντας το 100% του αστικού ιστού και µέσα στην επόµενη 5ετία να φτάσει σε 124.000 κτίρια στις 18 πόλεις του προγράµµατος.

Οπως προκύπτει από τη σχετική µελέτη, οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, σε µια 20ετία η µείωση του ενεργειακού κόστους στις παραπάνω περιοχές θα αγγίξει τα 2,2 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγµή, αναµένεται να δηµιουργηθούν 2.500 θέσεις εργασίας, έµµεσες και άµεσες.

Μέσα στο 2019, όµως, θα προχωρήσει και η β' φάση του επενδυτικού προγράµµατος της ΔΕΔΑ, µε την ωρίµανση έργων δικτύων φυσικού αερίου στις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου. Στόχος είναι τα έργα δηµοπρατηθούν εντός του 2019, ώστε να κατασκευαστούν οι βασικές υποδοµές στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ, που λήγει το 2023.

Ο προϋπολογισµός γι' αυτήν τη φάση είναι 135 εκατ. ευρώ. Θα κατασκευαστούν 850 χλµ. δικτύου και θα γίνουν 15.000 συνδέσεις. Παράλληλα, το φετινό καλοκαίρι θα «τρέξουν» άλλα δύο πιλοτικά έργα της ΔΕΔΑ σε εννέα πόλεις, οι οποίες διαθέτουν ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου και θα αφορούν 1.500 συνδέσεις. Το πρώτο πιλοτικό έργο περιλαµβάνει την Κοµοτηνή, την Ξάνθη, τη Χαλκίδα, τη Λαµία, την Κατερίνη και τις Σέρρες, ενώ το δεύτερο, πέραν των ανωτέρω, περιλαµβάνει και τις πόλεις Θήβα, Κιλκίς και ∆ράµα.

Στο παιχνίδι και η Θεσσαλία
Το διάστηµα αυτό «τρέχει» το µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την προµήθεια µε φυσικό αέριο δύο δήµων της Θεσσαλίας, του ∆ήµου Σοφάδων και του Δήµου Τεµπών. Πριν από λίγες µέρες υπεγράφη η συµβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του χώρου τοποθέτησης του σταθµού αποσυµπίεσης τόσο στην περιοχή Σοφάδων όσο και στην περιοχή των Τεµπών. Υπάλληλοι των δήµων στις περιοχές αυτές έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου. Οπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας, «τηρείται ο προγραµµατισµός για το έτος 2019 και, όπως πάντα, η εταιρεία ακολουθεί την αναπτυξιακή της πορεία για την τροφοδότηση ολοένα και περισσότερων περιοχών της Θεσσαλίας». Μάλιστα, προσέθεσε πως µέσα στο 2020 θα τροφοδοτηθεί µε φυσικό αέριο η περιοχή του Συκουρίου.

Εύρης Τσούμης

ethnos.gr

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 15:48, 10/06/2019

Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL