Νομικές εξελίξεις στις διεκδικήσεις των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών στέγης

Νομικές εξελίξεις στις διεκδικήσεις των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών στέγης

Επιστολή με τη νομική εξέλιξη των διεκδικήσεων των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών στέγης απέστειλε στον ΠΑΣΥΦΩΣ το δικηγορικό γραφείο Γ.Α. Αντωνακόπουλος & Συνεργάτες.

Στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε, αναφορικά με τις νομικές ενέργειες τις οποίες έχει αναλάβει το γραφείο μας για την διεκδίκηση αποκατάστασης της ζημίας που υπέστησαν τα μέλη  του Συλλόγου σας από την εφαρμογή του ν. 4254/2014, ότι έχει ήδη κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η επισυναπτόμενη υπ’ αρ. κατ. ΠΡ532/2019 προσφυγή 980 πρώτων μελών κατάτης σιωπηρής απόρριψης της ΡΑΕ επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-259723/22.04.2019 αίτησης αναθεώρησης.

Αναφορικά με την διαδικασία ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων, το γραφείο μας έχει συντάξει και καταθέσει την με γεν. αρ. κατ. 45590/2019 έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 2879/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για τα μέλη που μας ενημερώσατε ότι ενδιαφέρονται και εντός του μήνα Ιουνίου θα κατατεθούν άλλες δύο εφέσεις μετά από συνεννόηση μαζί σας αναφορικά με τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Όσον αφορά στο ζήτημα των νέων αγωγών σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η παραγραφή αξιώσεων αποζημίωσης από ενδοσυμβατική ευθύνη είναι εικοσαετής, θεωρείται ωστόσο σκόπιμο για λόγους ασφάλειας να κατατεθούν οι σχετικές αγωγές το συντομότερο λόγω της πενταετούς παραγραφής των αξιώσεων αποζημίωσης από αδικοπραξία, δεδομένου ότι η νομική βάση των αγωγών θα είναι τόσο η ενδοσυμβατική ευθύνη όσο και η ευθύνη από αδικοπραξία. Για το λόγο αυτό ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία η 26η Ιουλίου εντός της οποίας να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις νέες αγωγές, καθώς και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σύνταξή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έγγραφα που χρειαζόμαστε για την σύνταξη των νέων αγωγών από κάθε ενδιαφερόμενο μέλος είναι:

  1. ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ πριν τη μείωση του 2014
  2. ο πιο πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ του 2019
  3. η σύμβαση συμψηφισμού με τη ΔΕΗ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:45, 11/06/2019

Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL