Η EuroAsia Interconnector χαιρετίζει την Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα με αναφορά στα «οικονομικά οφέλη» της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Η EuroAsia Interconnector χαιρετίζει την Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα με αναφορά στα «οικονομικά οφέλη» της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

H EuroAsia Interconnector, ο επίσημος Φορέας Υλοποίησης του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΕ 3.10), χαιρετίζει την Ενισχυμένη Έκθεση Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2019), η οποία επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης και Αττικής παραμένει στον επίσημο κατάλογο ΕΚΕ και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμη για επιχορηγήσεις από τον κανονισμό διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) της ΕΕ.

Η έκθεση επιβεβαιώνει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΕΚΕ 3.10 EuroAsia Interconnector, στο σύνολό του, σημειώνοντας ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργείται από το νέο «εθνικό» ανταγωνιστικό έργο από τον ΑΔΜΗΕ, το «συνολικό έργο» EuroAsia Interconnector «παραμένει στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος».

Η Επιτροπή επίσης προτείνει ότι εάν οι ελληνικές αρχές «υποστηρίξουν τον χαρακτηρισμό του έργου ως ΕΚΕ μετά το 2019», τότε το έργο, και συγκεκριμένα η διασύνδεση ΕΚΕ 3.10.3 Κρήτης-Αττικής, θα επωφεληθεί πλήρως από τα οικονομικά οφέλη, όπως είναι η επιλεξιμότητα της για επιχορηγήσεις από τον CEF ύψους 300 εκατ. ευρώ.

To έργο EuroAsia Interconnector (PCI 3.10) εξακολουθεί να δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα για την έγκαιρη υλοποίηση του, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (PCI 3.10.3) να τίθεται σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2022 και την διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου (PCI 3.10. 2) τον Δεκέμβριο του 2023, τερματίζοντας έτσι την ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης και της Κύπρου, το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ που δεν διασυνδέεται με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού.

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector (ΕΚΕ 3.10) συμπεριλήφθηκε στον 1ο επίσημο κατάλογο ΕΚΕ της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2013, στον 2ο κατάλογο ΕΚΕ  τον Νοέμβριο του 2015 και στον 3ο κατάλογο ΕΚΕ τον Νοέμβριο του 2017. Ο 4ος κατάλογος ΕΚΕ βρίσκεται υπό εξέταση και αναμένεται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Αυτούσια η αναφορά της Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2019) στην ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector:

"Ενώ η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά στην υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο αποτελεί θετικά νέο, εντούτοις συνεχίζεται η αβεβαιότητα σχετικά με τον χαρακτήρα της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης. Το συνολικό έργο, που συνδέει την Αττική, την Κρήτη, την Κύπρο και το Ισραήλ, παραμένει προς το παρόν στον κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος ΕΚΕ – που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ (περίπου 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για το έργο αυτό) - έως την επίσημη έγκριση του 4ου καταλόγου PCI.

Ωστόσο, ο διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) αποφάσισε να ξεκινήσει την υλοποίηση του τμήματος Αττικής-Κρήτης ως ένα εθνικό ανταγωνιστικό έργο και η Ελλάδα δεν υποστήριξε την ένταξη του έργου στον 4ο κατάλογο PCI, καθιστώντας την έτσι μη επιλέξιμη για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η συνεχιζόμενη υποστήριξη από τις αρχές στον χαρακτηρισμό του έργου ως ΕΚΕ μετά το 2019 θα μπορούσε να επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση των ωφελημάτων που απορρέουν από τον κανονισμό ΔΕΔ-Ε, όπως η επιλεξιμότητα για υποβολή αιτήσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση (και αναφορά στην σελ.58):

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip103_en.pdf

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector ως Έργο κοινού Ενδιαφέροντος:

https://www.euroasia-interconnector.com/at-glance/the-big-picture/euroasia-eu-status/

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 13:34, 12/06/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL