Καμιά συμμόρφωση με τους στόχους για το κλίμα στην Κύπρο

Καμιά συμμόρφωση με τους στόχους για το κλίμα στην Κύπρο

Η ένταξη διαλειπουσών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η αιολική και η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια στο δίκτυο, προϋποθέτει σημαντική αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας για την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι τα μισά από τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους τους για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2020. Στο ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την αποθήκευση ενέργειας που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2019 επισημαίνονται ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διάδοση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας στην ΕΕ.

Στην Κύπρο, τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ηλιοθερμικών Πάρκων με αποθήκευση, που ζητά σεβασμό στις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο μετά από 5 χρόνια δικαστικού αγώνα το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η σύνθεση και απόφαση των μελών του συμβουλίου ήταν παράνομη και έτσι δικαίωσε τον φορέα εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «τα μέλη ή αντιπρόσωποί των ταμείων Α.Π.Ε. και Ε.Ξ.Ε. από το 2011, ουδέποτε τεκμηρίωσαν επιστημονικά μέσω οποιασδήποτε μελέτης που να αποδεικνύει ότι τα ηλιοθερμικά πάρκα με αποθήκευση, που οι ίδιοι αδειοδότησαν και ένταξαν στο πρόγραμμα τους, πλήττουν το δημόσιο συμφέρον».

Η απόφαση των ταμείων Α.Π.Ε. και Ε.Ξ.Ε. να μην υιοθετήσουν τη δικαστική απόφαση «είναι ακριβώς αντίθετη από τον ισχυρισμό τους ότι τάχα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αφού στην ουσία χειραγωγεί την ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά, με αποτέλεσμα να καλείται η κυπριακή δημοκρατία να πληρώσει πρόστιμα από το 2020 και μετά λόγω μη συμμόρφωσης με τους δεσμευτικούς στόχους της ευρωπαϊκής ένωσης και εις βάρος της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος», επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ηλιοθερμικών Πάρκων με αποθήκευση και κάνει έκκληση στους αρμόδιους όπως θεσπίσουν και εφαρμόσουν τον νόμο από την ημέρα της τροποποίησης του Συντάγματος που είναι το 2015.

Άγγελος Νικολάου

philenews.com

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:55, 12/06/2019
Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL