Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Καταγγελία για εργασίες κατεδάφισης υπαρχόντων κτισμάτων χωρίς πολεοδομική αδειοδότηση

Καταγγελία για εργασίες κατεδάφισης υπαρχόντων κτισμάτων χωρίς πολεοδομική αδειοδότηση

Civiltech

Σε καταγγελία προέβησαν ο κ. Δημήτριος Καπόπουλος, ως εκπρόσωπος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτιστικών Συλλόγων Χωριών Δήμου Οιχαλίας, ο κ. Χρήστος Κυριακόπουλος, ως πρόεδρος του Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου Καλλιρρόης και η κα Σοφία Πάσουλα, ιδιοκτήτρια ελαιοπεριβόλου στη θέση ΟΝΙ του δ.δ. Καλλιρρόης, προς τη Διευθυνση Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου Κατασκευών, τη Διευθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Μεσσηνίας Κ.Ε.Π.Ε. και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας.
Όπως αναφέρουν: «Σας καταγγέλλουμε ότι στην περιοχή ΟΝΙ του δ.δ. Καλλιρόης του Δήμου Οιχαλίας και συγκεκριμένα στον ιδιόκτητο χώρο της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΕ –ο οποίος έχει ''επιλεγεί '' ως χώρος για τη δημιουργία εργοστασίου διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, στις 20, 21 και 24 Μαΐου έγιναν εργασίες κατεδάφισης υπαρχόντων κτισμάτων και λοιπές εργασίες (καθαρισμός χώρου και εκρίζωση ελαιοδέντρων) χωρίς την απαραίτητη Πολεοδομική Αδειοδότηση.
-Συγκεκριμένα στον προαναφερθέντα χώρο υπήρχαν κτίσματα από τσιμεντόλιθους, με ενδεικτική θέση που προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες Χ: 315320 Ψ: 4125610 και Χ:315340 Ψ:4125613 αντίστοιχα, τα οποία κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες κατεδαφίστηκαν.
Η πριν από την ημερομηνία κατεδάφισης ύπαρξη των κτισμάτων προκύπτει από τα επισυναπτόμενα στοιχεία και συγκεκριμένα από τα:
1. Το φωτοαντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου του τοπογράφου μηχανικού Ευάγγελου Σπίθα για λογαριασμό της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ προσωρινού αναδόχου του έργου "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ", στο οποίο εμφανίζονται τα τρία κτίσματα που κατεδαφίστηκαν τις παραπάνω ημερομηνίες
2. Τα φωτοαντίγραφα των 3703/21-12-2015 και 3705/21-12-2015 συμβολαίων αγοράς της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ με αγοραστή την εταιρεία Ειδικού σκοπού με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΕ και δηλωθείσα έδρα την οδό– Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 6 και Ηρώων Πολυτεχνείου- Τρίπολη και ΑΦΜ 800698657, στα οποία αναγράφεται η ύπαρξη των κτισμάτων και συγκεκριμένα:
-στο φύλλο 10 του 3703/21-12-2015 Συμβολαίου αναγράφεται ότι: "...επί του ως άνω ακινήτου υφίστανται δυο ερειπωμένα κτίσματα χωρίς στέγη..."
-στο φύλλο 7 του 3705/21-12-2015 Συμβολαίου αναγράφεται ότι: "... εντός του ως άνω ακινήτου υφίσταται μία παλαιά ισόγεια κεραμοσκεπής αποθήκη επιφανείας 35,78 τ.μ...".
Τα προαναφερθέντα κτίσματα κατεδαφίστηκαν: στις 20 και 21 Μαΐου το αναφερόμενο στο 3705/21-12-2015 Συμβόλαιο και στις 24 Μαΐου τα αναφερόμενα στο 3703/21-12-2015 Συμβόλαιο.
Για την ενίσχυση και την τεκμηρίωση της καταγγελίας μας επιπρόσθετα επισυνάπτουμε:
-Φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονται τα κατεδαφισθέντα-χωρίς πολεοδομική άδεια- κτίσματα πριν από την κατεδάφισή τους και συγκεκριμένα όπως αυτά ήταν κατά την ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών στις 4η Απριλίου 2019 (όπου τα κτίσματα εμφανίζονται... ακέραια)
-Φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονται οι χώροι που προϋπήρχαν τα κτίσματα... χωρίς αυτά. Οι ημερομηνίες λήψης των φωτογραφιών είναι οι 20, 21 και 24 Μαΐου (όπου υπάρχει μόνον ο χώρος χωρίς τα κατεδαφισθέντα κτίσματα).
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι:
-Με τα υλικά κατεδάφισης (απόβλητα ΑΕΕΚ) έγινε μπάζωμα χώρου που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την Εθνική οδό Τσακώνα-Καλό Νερό και ο οποίος πιθανότατα ευρίσκεται μέσα στη ζώνη απαλλοτρίωσης και στη θέση που προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες Χ: 316060 και Ψ: 4125450, σε ύψος και όγκο πολύ μεγαλύτερο αυτού που επιτρέπεται. Δηλαδή, έγινε μεταφορά και εναπόθεση υλικών κατεδάφισης και λοιπών υλικών σε μη αδειοδοτημένο χώρο. Η παράνομη αυτή εναπόθεση έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος, με ενδεχόμενο κίνδυνο τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, και ταυτόχρονα δημιούργησε διαταραχή του γεωφυσικού της εν λόγω περιοχής.
Ως αποδεικτικό στοιχείο των προαναφερθέντων ισχυρισμών μας σας καταθέτουμε:
Φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο χώρος που μπαζώθηκε με τη χωρίς άδεια μεταφοράς και εναπόθεσης των υλικών κατεδάφισης, καθώς και το με τα στοιχεία ΚΜΖ 5920 φορτηγό, μάρκας VOLVO, με σιέλ κουβούκλιο και κόκκινη καρότσα ,σε στιγμή εκφόρτωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ολόκληρη η γηπεδική έκταση που έχει ''επιλεγεί '' ως χώρος για την εγκατάσταση εργοστασίου διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ) σε τμήμα του οποίου υπήρχαν τα κατεδαφισθέντα κτίσματα, είναι ελαιοπεριβόλο και μέρος αυτού υπέστη καθαρισμό και έγιναν αφαιρέσεις (ξερίζωμα ελιών) -κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 24 Μαΐου -όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι με την ανωτέρω καταγγελλόμενη από μας πράξη θέλουμε να τονίσουμε ότι η προαναφερθείσα εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία... υποτίθεται ότι θα διαχειριστεί τα δικά μας απορρίμματα, έδωσε τόσον σε μας όσον και σε ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία ένα... καλό παράδειγμα της... ΟΡΘΗΣ διαχείρισης των απορριμμάτων πριν ακόμα ξεκινήσει την οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα παρακαλούμε να εξεταστεί η καταγγελία μας για τη νομιμότητα των πραγματοποιηθεισών εργασιών κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Στον παρακάτω σύνδεσμο και ειδικότερα από το 7ο έως και το 10ο λεπτό φαίνονται τα μηχανήματα έργου που εκριζώνουν ελιές και διαμορφώνουν το χώρο, καθώς και το φορτηγό που μεταφέρει διάφορα μπάζα, που στη συνέχεια μεταφέρει και εναποθέτει σε μη αδειοδοτημένο χώρο. youtube.com/watch?v=ZvDryTV8nwI ».

tharrosnews.gr

B2Green
By B2Green.gr 08:36, 13/06/2019