Επιδοτούμενα σεμινάρια για εξοικονόμηση ενέργειας

Επιδοτούμενα σεμινάρια για εξοικονόμηση ενέργειας

Civiltech

Την υλοποίηση επιδοτούμενων σεμιναρίων που αφορούν την κατάρτιση εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών, ανέλαβε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Το αντικείμενο του έργου που υπάγεται στο  επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» είναι η κατάρτιση 1.492 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών έκαστο (ημερήσια κατάρτιση έως 4 ώρες), αποτελούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες) τμήμα και αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.

Συγκεκριμένα:

  1. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
  2. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
  3. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς
  4. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
  5. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης-case study. Το θεωρητικό μέρος συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, αποτελώντας το 75% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  έως και τον Οκτώβριο του 2021, σε πανελλαδικό επίπεδο. Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην επιδότηση 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προϋπόθεση αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τη διαθέτει, αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία (κριτήριο αποκλεισμού). Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν το παραπάνω κριτήριο, θα βαθμολογηθούν με βάση πρόσθετα:

  • Επίπεδο εκπαίδευσης
  • Σπουδές σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
  • Κατάρτιση σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
  • Ατομικές επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα σε συνάφεια με το επιλεγέν αντικείμενο κατάρτισης

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr

euro2day.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 12:00, 13/06/2019
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL