Μηχανικοί: οι ασφαλισμένοι με υποχρεώσεις χωρίς δικαιώματα

Μηχανικοί: οι ασφαλισμένοι με υποχρεώσεις χωρίς δικαιώματα

Civiltech

Στην έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος με τίτλο «Μηχανικοί: οι ασφαλισμένοι με υποχρεώσεις χωρίς δικαιώματα», κατέληξε –μεταξύ άλλων- η 10η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες.

Αφορμή στάθηκε το πλήθος καταγγελιών που δέχεται το ΤΕΕ/ΤΚΜ από συναδέλφους, νέα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που ξεκινούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για την μεγάλη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των αιτήσεων εγγραφής τους στον ΕΦΚΑ, ως μηχανικών μελών του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα για διάστημα που συχνά υπερβαίνει ακόμα και τους 12 μήνες, οι νέοι συνάδελφοι να μη μπορούν να εργαστούν απρόσκοπτα, αφού δεν έχουν ούτε ασφαλιστική ικανότητα (δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης), ούτε ασφαλιστική ενημερότητα.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επισημάνει πολλές φορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ τις λειτουργικές αδυναμίες και τις τεχνολογικές αστοχίες του φορέα και των συνεργαζομένων με αυτόν φορέων επικούρησης, πρόνοιας και υγείας, που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους.

Διαπιστώνεται πλέον, ότι η αίτηση εγγραφής πολλών νέων μελών, που κατατίθεται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην Θεσσαλονίκη, δεν διεκπεραιώνεται από την περιφερειακή υπηρεσία αλλά διαβιβάζεται στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΚΑ για τις περεταίρω ενέργειες. Οι αιτήσεις των νέων συναδέλφων που συσσωρεύονται στην κεντρική υπηρεσία, καθυστερούν να διεκπεραιωθούν  για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων με συνέπεια, για όλο αυτό το διάστημα, συνάδελφοι, νέοι επιστήμονες όλων των κλάδων, να μην  έχουν ούτε ασφαλιστική ικανότητα (δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης) ούτε ασφαλιστική ενημερότητα.

Επειδή, παρόλες τις διαβεβαιώσεις για εξομάλυνση των λειτουργικών προβλημάτων των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται, το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε να παρέμβει για την άμεση επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και να ζητήσει από τον ΕΦΚΑ την άμεση διεκπεραίωση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Επίσης, για την μόνιμη επίλυση του προβλήματος, θα ζητήσει να εκχωρηθούν αρμοδιότητες στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και να στελεχωθούν άμεσα, ώστε να αναλάβουν αυτές τη διεκπεραίωση των αιτήσεων.

Με βάση τα παραπάνω και για να έχει η παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ άμεσο και ουσιαστικό αποτέλεσμα, ζητούμε από τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής στον ΕΦΚΑ και παρόλα αυτά συνεχίζουν να εμφανίζονται  στα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων φορέων χωρίς ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητα να μας ενημερώσουν σχετικά αποστέλλοντας στο email: epaggelmatikatkm@central.tee.gr το ονοματεπώνυμο τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους στον ΕΦΚΑ, έως 24/6/2019.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συντάξει σχετική κατάσταση, την οποία θα αποσταλεί στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, με αίτημα την άμεση ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος, ώστε να αποκτήσουν οι νέοι συνάδελφοι την ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητα που δικαιούνται.

teetkm.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 14:33, 13/06/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL