Διαβούλευση για τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικών μηχανημάτων

Διαβούλευση για τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικών μηχανημάτων

Παραθέτουμε την πρόσκληση σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών κλιματιστικών μηχανημάτων της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή:

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλιματιστικών κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h»

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται να διενεργήσει άμεσα ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια επιτοίχιων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου τεσσάρων κατηγοριών, για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει εκπονήσει τις τεχνικές προδιαγραφές και διενεργεί δημόσια διαβούλευση αυτών για την υποβολή σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός.

Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή από 06/06/2019-28/6/2019 στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr, πεδίο «Διαβουλεύσεις»).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν το διάλογο, υποβάλλοντας παρατηρήσεις και προτάσεις. Παρακαλούμε επίσης τους Κλαδικούς Φορείς και τα Επιμελητήρια να προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, σε άλλες τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και σε πιθανούς συναρμόδιους φορείς.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας στην πρόσκληση μας.

Δείτε τις λεπτομέρειες της διαβούλευσης, με μοναδικό κωδικό διαβούλευσης 19DIAB000004690 , εδώ

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:49, 13/06/2019
Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi Διαγωνισμός
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL