Έργα Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities) και Δήμοι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Έργα Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities) και Δήμοι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Civiltech

Τα αναγκαία έργα των έξυπνων πόλεων έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται στην Ελληνική πραγματικότητα (τουλάχιστον σε επίπεδο διαγωνιστικής διαδικασίας – Διακήρυξη). Τα έργα αυτά πρόκειται να εμφανιστούν σε μεγαλύτερη ένταση τόσο κατά την περίοδο κλεισίματος αυτής της προγραμματικής περιόδου (2014-2020 – π.χ. υλοποίηση των έργων της πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» ) όσο και της νέας (2021 – 2027) όπως αυτό διαφαίνεται και από την 1η Εγκύκλιο για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2021-2027 .

Τα έργα που περικλείονται στην έννοια της «Έξυπνης Πόλης» αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμα έργα για την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων προς τους κατοίκους και επισκέπτες τους ενώ μέσα από την ορθολογική διαχείριση του Δημόσιου χώρου και των δικτύων υποδομής, μπορεί να επιτευχθούν σημαντικά θετικά οικονομικά αποτελέσματα στα ταμεία του Δήμου και στη δραστική μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του κάθε Δήμου (π.χ. μείωση κυκλοφοριακού φόρτου από δράσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, μείωση κατανάλωσης ενέργειας από δράσεις εξοικονόμησης στον οδοφωτισμό και στα Δημόσια Κτίρια).

Ωστόσο θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμο και υψηλού ρίσκου – σε ότι αφορά τους Δήμους και τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα των έργων αυτών - το γεγονός ότι τα έργα αυτά έχουν την τάση να προκηρύσσονται (ν.4412/2016) ως έργα προμήθειας. Δηλαδή έργα για τα οποία ο Δήμος θα προμηθευτεί από τον από τον προκύπτοντα ανάδοχο:

  • τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
  • την εγκατάστασή του
  • την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου

Τα ερωτηματικά είναι πολλά με κύριο όμως το αν ένας Δήμος διαθέτει το κατάλληλο καταρτισμένο προσωπικό για να διαχειριστεί έργα τέτοιου επιπέδου, ακόμα και μετά από μια καλή εκπαίδευση του προσωπικού του. Ζητούμενα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία ενός έργου Έξυπνης Πόλης είναι :

  1. Η οργάνωση της λειτουργίας του έργου και όλων των εμπλεκόμενων μερών σε αυτό
  2. Η συνεχής παρακολούθηση της καλής και συνεχής λειτουργίας ενός έργου με ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας.
  3. Τα έργα αυτά (ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας τους) έχουν ανάγκη από μια συνεχή παρακολούθηση - παραμετροποίηση η οποία θα οδηγεί σε συνεχείς βελτιώσεις μέσα από την παρακολούθηση (monitoring) συγκεκριμένων μεγεθών και παραμέτρων.
  4. Η συντήρηση του εξοπλισμού του έργου και των υπολογιστικών συστημάτων αυτού
  5. Η καταγραφή – ανάλυση – στατιστική επεξεργασία των καθημερινών αποτελεσμάτων του έργου, αποτελεί ζωτικής σημασίας για την αύξηση της απόδοσης του συστήματος.
  6. Η καθημερινή επικοινωνία (όλες τις ώρες λειτουργίας του έργου) των χρηστών του συστήματος μέσω διαφορετικών μέσω επικοινωνίας (mail, social media, helpdesk).
  7. Οι αναγκαίες προωθητικές δράσεις για την εξοικείωση των χρηστών με το νέο σύστημα

Από τα παραπάνω στοιχεία αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη (ανάλογα βέβαια και με τον τύπο του έργου) μιας πιο μεικτής λύσης όσον αφορά την συνεργασία Δήμου και Αναδόχου. Υπάρχει η ανάγκη μιας στρατηγικής σχέσης (win – win) η οποία θα οδηγήσει στην ουσιαστική Ψηφιακή αναβάθμιση του συνόλου των δομών ενός δήμου και ειδικά του προσωπικού του. Δεν είναι άλλωστε παράξενο ότι στο σύνολο του Ευρωπαϊκού (και όχι μόνο) χώρου τα έργα αυτά διαχειρίζονται από τους Αναδόχους, κάτω όμως από ένα αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης του Δήμου και μέσω εντατικών ελέγχων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι στόχοι αυτοί δεν περιλαμβάνουν μόνο οικονομικά αποτελέσματα αλλά κυρίως κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

Πιστεύω πως το κοινό συμφέρον πρώτα των Δήμων και στη συνέχεια των αναδόχων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας ενός έργου με άμεσο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την λογική των συμβάσεων Παραχώρησης και όχι μέσα από την απλή προμήθεια ενός υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Βουλέλλης Παναγιώτης

Πολεοδόμος Μηχανικός MSc
Υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ (Carrying Capacity and Sustainable Development)
Pr.Manager Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Θεσσαλινίκης
Εξωτερικός Συνεργάτης ΕΕΤΑΑ

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 15:50, 17/06/2019
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL