Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για υπόθεση απαλλοτρίωσης ακινήτου

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για υπόθεση απαλλοτρίωσης ακινήτου

Thermogas

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα με απόφαση του στις 13.6.2019.

Οι αιτούντες, κάτοικοι νομού Πέλλας ισχυρίστηκαν ότι τα εθνικά δικαστήρια αρνήθηκαν να εξετάσουν την αίτησή τους για καταβολή αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας τους ταυτόχρονα με την εκτίμηση του τελικού πληρωτέου ποσού.

Βασιζόμενοι ειδικότερα στο άρθρο 1 (προστασία της ιδιοκτησίας) του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι υποχρεώθηκαν να προβούν σε περαιτέρω αίτηση στα αρμόδια δικαστήρια για την πληρωμή της αποζημίωσης.

Το ΕΔΔΑ δικαίωσε τους αιτούντες κρίνοντας ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ΕΣΔΑ και επιδίκασε 4.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 850 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

legalnews24.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:15, 18/06/2019
Sto Therm
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL