Αυθαίρετα: Σπριντ για μεταφορά συντελεστή δόμησης

Αυθαίρετα: Σπριντ για μεταφορά συντελεστή δόμησης

Civiltech

Στο «ξεπάγωµα» του... πολύπαθου εργαλείου της Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης προσανατολίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος, ορίζοντας τις επιτροπές που προβλέπει ο νόµος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ο οποίος βαίνει προς τη λήξη του τον προσεχή Νοέµβριο. Αντικείµενο των οµάδων εργασίας είναι η προετοιµασία των προβλεπόµενων υπουργικών αποφάσεων για τη µεταφορά συντελεστή δόµησης, τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή, το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και την Τράπεζα Δικαιωµάτων Δόµησης, που προβλέπονται, οι οποίες, ωστόσο, δύσκολα θα είναι έτοιµες πριν από τις εκλογές.

Η ενεργοποίηση της µεταφοράς συντελεστή, ενός θεσµού που χρονολογείται από το 1979, αν και συζητείται επί δεκαετίες, δεν έχει πραγµατοποιηθεί. Κατά το παρελθόν έχουν εκδοθεί τίτλοι µεταφοράς συντελεστή από διατηρητέα, µνηµεία και ρυµοτοµούµενα ακίνητα που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.100.000 τ.µ. Ωστόσο, η διακοπή του θεσµού άφησε σε εκκρεµότητα τίτλους που αντιστοιχούν σε 450.000 τ.µ., η αξία των οποίων εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 185 εκατ. ευρώ και «οµήρους» πολλούς ιδιοκτήτες που δεν είχαν την ευκαιρία να τους µετατρέψουν σε ακίνητα.

Η µεταφορά του συντελεστή δόµησης καλύπτει την περίπτωση ακινήτων των οποίων ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπεται να αξιοποιήσει ολόκληρο τον συντελεστή που ισχύει για την περιοχή. Απ' αυτές τις κατηγορίες ακινήτων µπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης τους την έκδοση τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης, ο οποίος θα του δίνει το δικαίωµα να µεταφέρει τον υπόλοιπο συντελεστή του ακινήτου του. Παράλληλα, η εφαρµογή της µεταφοράς συντελεστή θα δώσει λύση και σε αρκετούς ιδιοκτήτες αυθαιρέτων µε µεγάλες παραβάσεις που υπερβαίνουν το 40% και στερούνται οικοδοµικής άδειας, τα οποία έως τώρα τακτοποιούνται µόνο για 30 χρόνια.

Η ολοκλήρωση των δηλώσεων του τρέχοντος νόµου θα αναδείξει τις περιοχές υψηλής συγκέντρωσης αυθαιρέτων, ώστε να προχωρήσουν τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα. Τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας υπολογίζονται σε τουλάχιστον 400.000 και η οριστική τους εξαίρεση από την κατεδάφιση µπορεί να γίνει µόνο µέσω της µεταφοράς συντελεστή δόµησης και πληρωµής σηµαντικών ποσών στην Τράπεζα ∆ικαιωµάτων ∆όµησης και κοινόχρηστων χώρων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να αγοράσουν συντελεστή δόµησης αντίστοιχης αξίας µε τα τετραγωνικά µέτρα της υπέρβασής τους. Προϋποθέσεις Με την υπουργική απόφαση που ετοιµάζεται θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι έκδοσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, το περιεχόµενο και η διαδικασία έκδοσης του τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Ο τίτλος µεταφοράς συντελεστή είναι ονοµαστικός και για την έκδοσή του ο ισχύων νόµος προβλέπει την καταβολή από τον ιδιοκτήτη του βαρυνόµενου ακινήτου παράβολου 100 ευρώ και υποχρεωτική εγγραφή στην Τράπεζα ∆ικαιωµάτων ∆όµησης µε την καταβολή τέλους 15 ευρώ.

Η δεύτερη απόφαση θα αφορά τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση του Τίτλου Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, ο οποίος θα χορηγείται στον κύριο ωφελούµενου ακινήτου. Ο τίτλος αυτός είναι επίσης ονοµαστικός και για την έκδοσή του καταβάλλεται παράβολο 100 ευρώ και τέλος 15 ευρώ για την υποχρεωτική εγγραφή του στην Τράπεζα ∆ικαιωµάτων ∆όµησης. Ωστόσο, όλα αυτά θα αποβούν για ακόµα µία φορά ανεφάρµοστα εάν δεν εγκριθούν Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή.

Γι' αυτό τον λόγο καταρτίζεται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα προβλέπει κίνητρα προκειµένου οι δήµοι να προχωρήσουν στην έγκαιρη εκπόνηση µελετών, καθώς και στον τρόπο χρηµατοδότησής τους µε Κοινή Υπουργική Απόφαση. Με ακόµα µία ΚΥΑ θα καθοριστούν τα κίνητρα στους δήµους για την κίνηση της διαδικασίας και την έγκαιρη εκπόνηση των µελετών για την έγκριση Περιοχών Αυξηµένης Επιβάρυνσης Συντελεστή καθώς και ο τρόπος χρηµατοδότησής τους. Οι περιοχές αυτές θα εγκριθούν µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. Στόχος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας κατά περίπτωση οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης της κατηγορίας 5 (µεγάλες υπερβάσεις).

Αντίστοιχα, µε άλλη υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία δηµιουργίας της ηλεκτρονικής βάσης της Τράπεζας Δικαιωµάτων Δόµησης, τον τρόπο και τις διαδικασίες λειτουργίας της. Στην Τράπεζα θα δηµιουργηθούν, µεταξύ άλλων, αλγόριθµοι, βάσει των οποίων θα γίνεται αντιστοίχιση των τίτλων µεταφοράς συντελεστή µεταξύ βαρυνόµενων και ωφελούµενων ακινήτων εντός του ίδιου ή όµορων δήµων ή της οικείας περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας, ύστερα από εφαρµογή κριτηρίων ιεράρχησης.

Μαρία Λιλιοπούλου

ethnos.gr

B2Green
By B2Green.gr 15:49, 19/06/2019
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL