Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Κύπρος: Δύο «ναι» και ένα «όχι» για φωτοβολταϊκά

Κύπρος: Δύο «ναι» και ένα «όχι» για φωτοβολταϊκά

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Η Περιβαλλοντική Αρχή άναψε κόκκινο τελικά στο προτεινόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο στα Κατύδατα, σε εκκλησιαστική γη ιδιοκτησίας του Μοναστηριού Σκουριώτισσας. Νωρίτερα έδωσε περιβαλλοντική έγκριση για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στον Άγιο Επιφάνιο Σολέας, ιδιοκτησίας της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Επιτηδειώτη. Μέτοχοι στα εν λόγω έργα είναι η Ιερά Μητρόπολη Μόρφου, καθώς και οι επιχειρηματίες Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς και Γιώργος Χατζηπιερής.

Το προτεινόμενο έργο στα Κατύδατα ήταν δυναμικότητας 5 MW της εταιρείας ΗΛΙΟΜΟΡΦΟΝ 2. Κατά την αξιολόγηση του έργου, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία αφορούσαν αναθεωρημένο σχεδιασμό που να διασφαλίζει την προστασία των υδατορεμάτων της περιοχής. Η εταιρεία κατέθεσε αναθεωρημένο σχεδιασμό της αίτησης με τον οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση του, η έκταση των πλαισίων μειώθηκε κατά 43% από 80% κάλυψης του εμβαδού των χώρων κάλυψης της αρχικής αίτησης. Η ζώνη στην οποία εντάσσεται το έργο είναι γεωργική Γ3. Στα δυτικά της περιοχής μελέτης διέρχεται ο ποταμός Καρκώτης σε απόσταση 100 μέτρων, ενώ το τεμάχιο αποτελεί μέρος της κοιλάδας του ποταμού Καρκώτη. Τα τεμάχια βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρα βόρεια του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους. Η περιοχή Κοιλάδας Καρκώτη απέχει 500-600 μέτρα.

Η Περιβαλλοντική Αρχή αξιολόγησε τον επανασχεδιασμό και επανατοποθέτηση των πλαισίων. Στην αρνητική γνωμοδότηση αναφέρει ότι η αιτούμενη περιοχή εμπίπτει εξολοκλήρου σε πέρασμα διέλευσης αποδημητικών πτηνών. Το συγκεκριμένο καθορισμένο πέρασμα διέλευσης πτηνών αποτελεί ένα σημαντικό πέρασμα διέλευσης αγρίων πτηνών το οποίο καθορίστηκε και καλύπτει την περιοχή και κοιλάδα της Κοιλάδας Καρκώτη, η οποία καταλήγει στον κόλπο της Μόρφου. Η προς εξέταση περιοχή γειτνιάζει με τη Νεκρά Ζώνη, όπου αποτελείται από κυρίως χαμηλή, θαμνώδη βλάστηση η οποία εναλλάσσεται με πεύκα, είτε μεμονωμένα είτε και με συστάδες πεύκων, ενώ υπάρχουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα

Τα είδη που απαντούν στη περιοχή είναι η τρουλλουρία, ο μαυροτράσιηλος και η κράγκα τα οποία φωλιάζουν στη περιοχή, ενώ στο πιο δασωμένο μέρος της περιοχής απαντά ως φωλεάζον είδος η τρασιήλα του βουνού και η δακκανούρα, κοινός μετανάστης αναπαραγωγής. Όλα τα πιο πάνω είδη που φωλιάζουν στην περιοχή αποτελούν είδη του Παραρτήματος I της Οδηγίας των Αγρίων Πτηνών (2009/147/ΕΚ), γεγονός το οποίο καταδεικνύει και τη σημασία της περιοχής. Η περιοχή αποτελεί επίσης σημαντικό χώρο αναζήτησης τροφής για το σπιζαετό που φωλιάζει στις γειτονικές δασικές περιοχές. Μία από τις κύριες παραμέτρους που αφορούν τον καθορισμό της περιοχής ως μεταναστευτικό διάδρομο, αποτελεί το γεγονός ότι πολλά μεταναστευτικά είδη εισέρχονται από τον Κόλπο της Μόρφου προς την ενδοχώρα (προς περιοχή Τροόδους και Ασίνου). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα είδη αρπακτικών όπως ο κίρκος, η σφηκοβαρβακίνα, αλλά και το κοκκινοπόδαρο φαλκόνι. Τέτοιες κοιλάδες και περάσματα είναι σημαντικά διότι έχουν όλα τα κατάλληλα μορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και το κατάλληλο μικροκλίμα τα οποία τα είδη πτηνοπανίδας αξιοποιούν κατά τη μετανάστευση τους.

Μετά από την αξιολόγηση των συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία διαφαίνονται αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον της περιοχής και ειδικά όσον αφορά τις επιπτώσεις στο πέρασμα μεταναστευτικών πουλιών, η Περιβαλλοντική Αρχή, δεν συνηγορεί στην αδειοδότηση του έργου, αφού οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα στο πέρασμα των μεταναστευτικών πουλιών και δεν είναι εφικτό να μετριαστούν.

Οι τοποθετήσεις των υπηρεσιών

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αρνητική τοποθέτηση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, διότι εμπίπτει σε περιοχή/ βιότοπο που δεν έχει επηρεαστεί από άλλα έργα ή βεβαρυμμένες δραστηριότητες, και επειδή το έργο εμπίπτει εντός σημαντικού περάσματος διέλευσης πτηνών. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε επιστολή του ανέφερε ότι η μελέτη θεωρείται ελλιπής και δεν γίνεται αναφορά για τα υδατορέματα της περιοχής. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο αιτούμενος χώρος θεωρείται μια περιοχή με μεγάλη έκταση και θα πρέπει να γίνει η ανάλογη διαχείριση των υδατορεμάτων και των ομβρίων υδάτων. Και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων τοποθετήθηκε αρνητικά για το θέμα, αφού θεωρεί ότι το έργο θα επιφέρει αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο βιότοπο και στους φυσικούς οικοτόπους της περιοχής. Θετικά τοποθετήθηκε το Τμήμα Γεωργίας για το θέμα, αφού το τεμάχιο από εδαφολογικής άποψης χαρακτηρίζεται ως χαμηλής γονιμότητας και δεν αξιοποιείται για γεωργικούς σκοπούς.

Νέα έργα ΑΠΕ 10 MW στη Σολιά

Περιβαλλοντική έγκριση για την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων δυναμικότητας 5 MW το κάθε ένα, ιδιοκτησίας της εταιρείας ARMOLIA INVESTMENTS LTD στην κοινότητα Άγιος Επιφάνιος Σολέας. Κατά τη διάρκεια της ολοκληρωμένης εξέτασης των περιβαλλοντικών παραμέτρων του έργου, ζητήθηκε η κατάθεση αναθεωρημένου σχεδιασμού, ο οποίος και εξετάστηκε.
Τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μετά και από την αξιολόγηση των συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία παρουσιάστηκαν, ανέφεραν ότι δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε με την κατάθεση των στοιχείων αυτών όσον αφορά την μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα επιφέρει η δημιουργία του έργου.

Τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη αρνητικά εκτός από το Τμήμα Δασών, το οποίο τοποθετήθηκε θετικά αφού ανέφερε ότι το 1/3 της έκτασης των δύο έργων είναι αντιπυρική λωρίδα στην οποία έχουν φυτευτεί ακακίες και pinus pinea. Τα είδη αυτά είναι ξενικά τα οποία το Τμήμα Δασών προσπαθεί να απομακρύνει.

Η Περιβαλλοντική Αρχή αξιολόγησε τον επανασχεδιασμό και επανατοποθέτηση των πλαισίων και τοποθετήθηκε θετικά στα δύο έργα. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, τα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα καταλάμβαναν έκταση 55.400 m2 και 58.000 m2, ενώ με τον αναθεωρημένο σχεδιασμό η αντίστοιχη έκταση, αφορά 32.000 m2 και 34.500 m2. Συνεπώς η μείωση του χώρου εγκατάστασης αφορά το 57% και το 59% αντίστοιχα, αντί 80% που ήταν το αρχικό ποσοστό κάλυψης και ως εκ τούτου πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γης το οποίο θα μείνει ανέπαφο και στη φυσική του κατάσταση.

Άγγελος Νικολάου

philenews.com

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:09, 24/06/2019