Τι πλήρωσε η ΔΕΗ στο Δημόσιο για τη λειτουργία των ορυχείων της

Τι πλήρωσε η ΔΕΗ στο Δημόσιο για τη λειτουργία των ορυχείων της

Thermogas

Στο ύψος των 50 εκατ.  ευρώ ανήλθε για το προηγούμενο έτος η δαπάνη της ΔΕΗ για πληρωμές στο Δημόσιο που σχετίζονται με την εξορυκτική της δραστηριότητα στα ορυχεία λιγνίτη.. Από το ποσό αυτό και εντός του 2018 η ΔEH κατέβαλε 38 εκατ. σε φόρους της κεντρικής κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται πλήρως από το Δημόσιο.

Τα παραπάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως:

  • Δαπάνη ύψους € 25 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh), εκ της οποίας € 16,1 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2018.
  • Επίσης καταβλήθηκαν € 18,6 εκατ. εντός του 2018 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.
  • Δαπάνη ύψους € 22,2 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2018.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 20:07, 25/06/2019
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL