Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Λόγω τεχνικού προβλήματος της Vodafone, δε λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο

Νέο Π.Δ.: Μητρώα δημοσίων & ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

B2Green avatar
11:39, 04/07/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Νέο Π.Δ.: Μητρώα δημοσίων & ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)

Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

Το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), περιλαμβάνει: α) το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.) και β) το μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος:

1) «δημόσιο έργο» νοείται το έργο κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και II του νόμου αυτού,

2) «ιδιωτικό έργο» νοείται το έργο κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση (α),

3) «δημόσια μελέτη» και «δημόσιες τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» νοείται αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 9α του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από αναθέτουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και II του νόμου αυτού,

4) «ιδιωτική μελέτη» και «ιδιωτικές τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» νοείται αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 9α του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο πλην των αναφερομένων στην περίπτωση γ΄,

5) «έργο παραχώρησης» νοείται το έργο κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), που ανατίθεται στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης έργου της παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148),

6) «μητρώο φυσικών προσώπων τεχνικών έργων» (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους». Η εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται αποκλειστικά σε ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες είναι προαιρετική και αποσκοπεί στη δυνατότητά τους να συνυπολογίσουν την αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους στην προσμέτρηση της αντίστοιχης εμπειρίας από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και έργα παραχώρησης, οπότε και η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική (άρθρο 118 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 4472/2017),

7) «μητρώο εμπειρίας μελετητών» (Μ.Ε.Μ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από την εκπόνηση μελετών των κατηγοριών της περ.15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, από την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και από την εποπτεία, επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση συμβάσεων μελετών και έργων και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του TEE και πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που, κατά τις κείμενες διατάξεις, έχουν επαγγελματικό δικαίωμα σχετικά με τα ανωτέρω και εγγράφονται, όπου απαιτείται, στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο,

8) «μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών» (Μ.Ε.Κ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από κατασκευή, διοίκηση και διαχείριση έργου και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε, κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις το επαγγελματικό δικαίωμα να κατασκευάζουν έργα και να παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης - διαχείρισης αυτών,

9) «μητρώο επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημοσίων και ιδιωτικών μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς και την διοίκηση - διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και μελετών,

10) «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημόσιων μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των κατηγοριών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 12 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),

11) «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.), νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών μελετών. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική,

12) «ως μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες του άρθρου 45 παρ. 2, όπως αναφέρονται στην περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

13) «ως μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) νοείται το μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική,

14) «ως μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης - διαχείρισης έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διοίκηση - διαχείριση έργων του Προσαρτήματος Γ΄, παράρτημα Ι του ν. 4412/2016,

15) «πτυχίο» μελετητή ή κατασκευαστή νοείται η βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγραφή και κατάταξη του μελετητή ή κατασκευαστή στις κατηγορίες, και βαθμίδες του αντίστοιχου μητρώου και ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη αυτή,

16) «δέσμευση πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχίου μελετητή ή κατασκευαστή για τη στελέχωση ΜΗ.Ε.Τ.Ε. είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως εξωτερικός συνεργάτης.

Κατεβάστε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

Σε σχετικό δελτίο τύπου, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ανέφερε τα εξής:

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα για τα Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων

Χρήστος Σπίρτζης: «Αιτήματα δεκαετιών του Τεχνικού Κόσμου γίνονται πράξη σε αντίθεση με τα σχέδια όσων ήθελαν την κατάργηση των Μητρώων τεχνικών εταιρειών»

 

«Η χώρα έχει πλέον όλα τα θεσμικά εργαλεία για τη διαφάνεια στις τεχνικές εταιρείες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθογένειες που επικρατούσαν, σε βάρος των πολιτών

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης (τ. Α', αρ. 112) το με αρ. 71/2019 Προεδρικό Διάταγμα για τα Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

 

Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος ολοκληρώνεται μία σειρά κρίσιμων και καινοτόμων παρεμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον χώρο παραγωγής τεχνικών έργων της χώρας τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων, με τη θεσμοθέτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών διαδικασιών και μηχανισμών, με τους οποίους η Πολιτεία διασφαλίζει και εγγυάται πλέον τη διαφάνεια στην ανάθεση και κατασκευή των τεχνικών έργων της χώρας, τον εξορθολογισμό του κόστους τους, την εγκαθίδρυση και λειτουργία συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης όλων των τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών παραμέτρων και συντελεστών ανάπτυξης και υλοποίησης των τεχνικών έργων στη χώρα.

 

Με την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και Μελετών (ΜΗ.ΤΕ), η Πολιτεία διαθέτει πλέον όλα τα μέσα, για να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες, παθογένειες και στρεβλώσεις που ταλάνισαν το σύστημα ανάπτυξης των ιδιωτικών και δημοσίων έργων και είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, την κατασπατάληση δημοσίων πόρων, την υπερκοστολόγηση έργων, την άσκοπη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και εν τέλει την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία του Έλληνα φορολογούμενου.

 

Το Μητρώο αποτελεί το αξιόπιστο σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου της δραστηριότητας όλων των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, ακόμη και εκείνων για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν η τήρηση μητρώου, όπως δημόσιους υπαλλήλους, τεχνίτες, τεχνικούς συμβούλου κ.α.

 

Στη βάση αυτού του συστήματος αξιολογείται αντικειμενικά και βεβαιώνεται από την Πολιτεία έγκυρα και έγκαιρα η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα όλων των εμπλεκομένων στην κατασκευή τεχνικών έργων της χώρας (ιδιωτικών και δημοσίων).

 

Σε συνδυασμό με το ήδη ψηφισθέν Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης τεχνικών έργων (ΚΗΣΠΑΤΕ), υφίσταται πλέον το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα τεχνικά έργα της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά), που εξασφαλίζει:

  • τη διαφάνεια ανάθεσης και κατασκευής τους
  • τον έλεγχο εφαρμογής ενιαίων προτύπων προδιαγραφών και ποιότητας
  • την εγκαθίδρυση αντικειμενικών συστημάτων υπολογισμού του κόστους και του προϋπολογισμού των έργων
  • την εξάλειψη άσκοπων και χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών και γραφειοκρατίας.
B2Green
By B2Green.gr 11:39, 04/07/2019