Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ή την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων-Ποιους αφορά

B2Green avatar
17:13, 08/07/2019
Business > Green Business > Νέα

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ή την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων-Ποιους αφορά

Civiltech

Την Πέμπτη, 11 Ιουλίου θα ανοίξει το σύστημα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τους υποψήφιους επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν μία μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είτε να ενισχύσουν μια υφιστάμενη. Η πρόσκληση θα κλείσει την 1η Νοεμβρίου 2019.

Πρόκειται για τη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων χρηματοδότησης μπορούν να ενταχθούν 23 κλάδοι της μεταποίηση και κλάδοι του τουρισμού (καταλύματα) και λοιπές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, οι ενισχύσεις αφορούν σε:

- Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος και εξοπλισμό πληροφορικής (hardware).

- Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

- Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ.

enikonomia.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:13, 08/07/2019
ΔΕΠΑ
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL