ΦΠΑ Τιμολογίων παραγωγής ενέργειας με ημερομηνία έκδοσης μετά την 20η Μαΐου 2019

ΦΠΑ Τιμολογίων παραγωγής ενέργειας με ημερομηνία έκδοσης μετά την 20η Μαΐου 2019

Thermogas

Ανακοίνωση ΔΑΠΕΕΠ:

Ως γνωστόν, από 20 Μαΐου 2019 και μετά, ο συντελεστής ΦΠΑ στην ενέργεια έχει μειωθεί από το 13% στο 6%. Κατά συνέπεια, τα τιμολόγια που αφορούν μήνες παραγωγής έως και τον Απρίλιο 2019 και έχουν εκδοθεί με ημερομηνία από την 20η Μαΐου 2019 και μετά, θα πρέπει να έχουν ΦΠΑ 6%, ανεξάρτητα από το τι αναφέρεται στο σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα.

Για τα τιμολόγια που έχουν ημερομηνία έκδοσης από 20 Μαΐου και μετά και έχουν τον παλαιό ΦΠΑ (13%), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κυρία Αναστασία Ζαβαλιάδη στο τηλέφωνο 2118806967 ή με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρναούτο στο τηλέφωνο 2118806821 για την τακτοποίησή τους.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 10:26, 11/07/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL