Κλιµατική αλλαγή και Χαλκιδική

Κλιµατική αλλαγή και Χαλκιδική

Thermogas

Ο όρος «κλιµατική αλλαγή» εισέβαλε µε δραµατικό τρόπο πάλι στην επικαιρότητα. Και ξαναβγήκε στην επιφάνεια το εάν η αλλαγή αυτή είναι ανθρωπογενής ή όχι. ∆εν έχει νόηµα η θεωρητική συζήτηση.

Η Χαλκιδική έχει το δικό της µικροκλίµα και τα µπουρίνια είναι συνηθισµένα. Αλλά η Χαλκιδική δεν ήταν εκ του φυσικού της και διαχρονικώς ένας επίγειος παράδεισος και τόπος προσέλκυσης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών. Τα µπουρίνια της υπήρχαν και πριν από την ανακάλυψή της από τον µαζικό τουρισµό.

Στην ουσία, η οικιστική της έκρηξη ξεκίνησε µε τη Μεταπολίτευση. Κι ένα µπουρίνι του 1983, µε περισσότερη διάρκεια και πιο πολύνεκρο, επηρέασε πολύ λιγότερο την κοινή γνώµη. Το µεγάλο στοίχηµα είναι στη διάγνωση και την αστραπιαία αντίδραση σε αυτά τα φαινόµενα, όπως όλα τα ζητήµατα που επιµελείται η Πολιτική Προστασία.

Μήτε οι σεισµοί µήτε οι πυρκαγιές θα λείψουν από τη χώρα, αλλά υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στη µοιρολατρία και σε έναν έτοιµο µηχανισµό αντιµετώπισης αυτών των φαινοµένων. Στην προκειµένη περίπτωση, η βελτίωση και η ασφάλεια των κατασκευών και η φροντίδα της ενηµέρωσης ή προειδοποίησης των επισκεπτών της χερσονήσου έχουν άµεση προτεραιότητα. Η συµφορά δεν προαναγγέλλεται, αλλά η κοινωνική συνδροµή έχει τις δικές της υποχρεώσεις.

Η ενηµέρωση και η φροντίδα για τους τουρίστες, Ελληνες και ξένους, αδιακρίτως, είναι ασφαλής µονόδροµος. Οταν τα δέκα εκατοµµύρια των κατοίκων γίνονται πάνω από είκοσι πέντε κάθε χρόνο, η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής δεν είναι φιλοσοφικό ζήτηµα.

ethnos.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:37, 12/07/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL