Την ενίσχυση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης ζητά η ΕΔΕΥΑ

Την ενίσχυση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης ζητά η ΕΔΕΥΑ

Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης από το 1980 μέχρι σήμερα σε 5 εκ. πολίτες της περιφέρειας.

Το Δ.Σ. της Ενωσης που αποτελεί θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας για ζητήματα ύδρευσης-αποχέτευσης, ως απερχόμενο λόγω των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών, έκανε έναν απολογισμό του έργου του και συζήτησε για τις εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης του αστικού νερού, με δεδομένη την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω των ΟΤΑ Α' Βαθμού και κυρίως μέσω των Δ.Ε.Υ.Α, οι οποίες λειτουργώντας εδώ και 40 χρόνια με ανταποδοτικότητα, ευελιξία, επιχειρησιακή αντίληψη και με αποκλειστικό κριτήριο την κοινή ωφέλεια, έχουν καταξιωθεί στις τοπικές κοινωνίες ως θεσμοθετημένοι διαχειριστές του αστικού νερού με ισχυρό περιβαλλοντικό, αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Ωστόσο, στη διάρκεια της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης της χώρας μας οι Δ.Ε.Υ.Α. αποδυναμώθηκαν λόγω της αδικαιολόγητης υπαγωγής τους στις μνημονιακές δεσμεύσεις για περιορισμό των προσλήψεων, ενώ δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν διαχειρίζονται μόνο ένα δημόσιο αγαθό, το νερό, αλλά προστατεύουν και τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επομένως η ενίσχυσή τους με το απαραίτητο προσωπικό και ιδίως με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, θα συμβάλλει όχι μόνο στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, αλλά και στην αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος της χώρας μας που πλήττεται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των 30 χρόνων λειτουργίας της τίθεται στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και όλων των συναρμόδιων για ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης Υπουργείων και φορέων για να συζητήσει διεξοδικά όλα τα ζητήματα του τομέα και να συνδράμει στη δρομολόγηση ορθολογικών λύσεων στα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α προς όφελος των πολιτών της χώρας μας.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι όπως η διεθνής εμπειρία απέδειξε η διαχείριση του αστικού νερού για να είναι βιώσιμη και αειφόρος θα πρέπει να είναι δημόσια ή δημοτική. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα είναι επιζήμια για τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.

Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:53, 17/07/2019
Εκλογές ΤΕΕ 2019
ΤΜΕΔΕ
ΤΕΕ

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL