Αύξηση κερδών στο εξάμηνο για την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης

Αύξηση κερδών στο εξάμηνο για την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης

Με αύξηση κερδών, αλλά και νέων συνδέσεων και διανεμηθέντων όγκων φυσικού αερίου, σε σχέση με πέρυσι, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2019 για την εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο στα 29,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018, ενώ στην περίπτωση των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT), η αύξηση ανήλθε στο 60,5% και αυτά έκλεισαν στα 22,4 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) έφτασαν τα 15,7 εκατ. ευρώ, διευρυμένα σε ποσοστό 62%, ενώ τα έσοδααυξήθηκαν κατά 26,2%, στα 36,8 εκατ. ευρώ.

Οι νέες συνδέσεις έφτασαν στις 10.240 (+14,6%) και οι διανεμηθέντες όγκοι αερίου στα 266 εκατ. Nm3 (κανονικά κυβικά μέτρα), αυξημένοι κατά 23,9%.

"Η σταθερά ανοδική πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ) επιβεβαιώθηκε με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου του 2019 και την έγκριση τους από το διοικητικό συμβούλιο. Τα εύρωστα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας επισφραγίζουν τη δυναμική της" υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στην οποία επισημαίνεται ακόμη ότι συνεχίστηκε η διείσδυση του φυσικού αερίου στις περιοχές της αδείας, με μεγάλη αύξηση των διανεμηθέντων όγκων φυσικού αερίου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ το δίκτυο διανομής επεκτάθηκε κατά 55 χιλιόμετρα για την τροφοδότηση των υφιστάμενων και νέων περιοχών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας (φωτό), σημείωσε ότι «η εταιρεία θα συνεχίσει με συνέπεια τις δραστηριότητες της και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, διατηρώντας τις άριστες επιδόσεις της και υλοποιώντας επεκτάσεις δικτύου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Συνεχίζονται οι επενδύσεις με αποδοτικότητα προς όφελος των μετόχων, με τα χαμηλότερα τιμολόγια διανομής στη χώρα μας, με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές και χρήστες διανομής.

Μέσα σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, δίνεται έμφαση στην ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εργασίας, διατηρώντας μηδενικούς τους δείκτες ατυχημάτων. Κύριο μέλημα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος διανομής και η αδιάλειπτη διανομή φυσικού αερίου στις περιοχές της αδείας».

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:04, 31/07/2019

Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL