Ανανεώσιμες: Αποδείξεις πληρωμής ΔΑΠΕΕΠ σε παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ

Ανανεώσιμες: Αποδείξεις πληρωμής ΔΑΠΕΕΠ σε παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ, στην επιλογή "Παραστατικά Λογιστηρίου" που εμφανίζεται στο portal του κάθε παραγωγού θα υπάρχει σύντομα διαθέσιμη αναλυτική ενημέρωση σχετικά με κάθε πληρωμή του ΔΑΠΕΕΠ προς τον παραγωγό.

Συγκεκριμένα, κάθε παραγωγός μπορεί πλέον να βλέπει, ανα ΕΔΡΕΘ, στην τελευταία πληρωμή που του έγινε, ποιό ή ποιά τιμολόγια εξοφλήθηκαν (τόσο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για λειτουργικές δαπάνες ΔΑΠΕΕΠ), ποιό ποσό κατατέθηκε υπέρ Δ.Ο.Υ. ή/και ΙΚΑ (για τις περιπτώσεις Φορολογικών ή/και Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων με παρακράτηση) και τελικά ποιό ποσό κατατέθηκε και σε ποιό λογαριασμό (IBAN).

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 10:52, 08/08/2019

Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL