Πρόγραμμα σπουδών για την κλιματική αλλαγή από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα σπουδών για την κλιματική αλλαγή από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εκδήλωση των καταστροφικών φαινομένων, τους μηχανισμούς με τους οποίους εξελίσσονται, αλλά και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν είναι ο στόχος του σύντομου προγράμματος σπουδών «Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής», του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο του ΣΠΣ, θα παρουσιαστούν και παραδείγματα εφαρμογών κατάλληλα δομημένα για την επίδειξη του τρόπου χρήσης τόσο υπολογιστικών προγραμμάτων όσο και προγραμμάτων GIS για τη μελέτη, τη διαχείριση και την ανάσχεση των εξεταζόμενων καταστροφικών φαινομένων.

Το σύντομο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έξι θεματικές ενότητες, μέσω των οποίων οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στο ιστορικό της αλλαγής του κλίματος στην Ελλάδα, σε μεθόδους κλιματικής ανάλυσης δεδομένων βροχόπτωσης και στην ανάλυση της κλιματικής μεταβολής των δεδομένων βροχόπτωσης.

Επίσης, θα μελετήσουν τα φαινόμενα εδαφικής διάβρωσης, τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τις εδαφικές υποχωρήσεις εξαιτίας της υποβίβασης της στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.

Το σύντομο πρόγραμμα σπουδών μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται με την έρευνα-μελέτη, αλλά και τη διαχείριση τόσο των καταστροφικών φαινομένων όσο και των επιπτώσεών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 20/9/2019 αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

ypaithros.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:27, 09/08/2019

ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL