Υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο

B2Green avatar
12:49, 14/08/2019
Business > Green Business > Νέα

Υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο

Civiltech

Κατά 1,6% υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, ενώ σε ετήσια βάση καταγράφηκε από την Eurostat υποχώρηση 2,6%.

Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα τη μεγαλύτερη πτώση τον Ιούνιο κατέγραψαν η Ιρλανδία (-8,8%) και η Δανία (-7,6%), ενώ αύξηση 1,8% κατέγραψαν Λιθουανία και Μάλτα.

Αντίστοιχα σε επίπεδο Ε.Ε. σημειώθηκε πτώση 1,95 σε ετήσια βάση και 1,5% σε σύγκριση με τον Μάιο.

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 12:49, 14/08/2019

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL