Η EFSA διαλύει τις ανησυχίες για τις διαδικασίες ανακύκλωσης των συσκευασιών PET

Η EFSA διαλύει τις ανησυχίες για τις διαδικασίες ανακύκλωσης των συσκευασιών PET

Thermogas

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αξιολόγησε τέσσερις διαφορετικές διαδικασίες ανακύκλωσης για το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) μετά την κατανάλωση και δεν διαπίστωσε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια για τη μελλοντική χρήση τους στη συσκευασία τροφίμων. Σε μια σειρά από γνωμοδοτήσεις που δημοσιεύτηκαν στις 26 Ιουλίου, σύμφωνα με τον κανονισμό για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (FCM – 1935/2004), η ειδική ομάδα της EFSA αξιολόγησε την ασφάλεια των τεσσάρων διαδικασιών παραγωγής τροφίμων από ανακυκλωμένο υλικό.

Σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Αρχή δήλωσε ότι η διαδικασία ανακύκλωσης «είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι το επίπεδο μετανάστευσης των δυνητικών άγνωστων μολυσματικών ουσιών στα τρόφιμα είναι κάτω από το συντηρητικό πρότυπο μετανάστευσης των 0,1 μg/kg τροφής».

H ομάδα της EFSA ως αποτέλεσμα των ελέγχων που διεξήγαγε «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ανακυκλωμένο PET που λαμβάνεται από αυτήν τη διαδικασία όταν χρησιμοποιείται έως και 100% για την κατασκευή υλικών και αντικειμένων για επαφή με όλα τα είδη τροφίμων για μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου, με ή χωρίς διαδικασίες αποστείρωσης με τη μέθοδο της πλήρωσης με θερμότητα, δεν θεωρείται ανησυχητικό για την ασφάλεια».

Οι τέσσερις διαδικασίες βασίζονται στην τεχνολογία που έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και είναι οι ακόλουθες:

  •  AMB
  •  Poly Recycling
  •  Quinn Packaging
  •  Texplast

Εντούτοις, και στις τέσσερις γνωμοδοτήσεις, η ειδική ομάδα της EFSA κατέστησε σαφές ότι τα αντικείμενα από αυτό το ανακυκλωμένο PET «δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε φούρνους μικροκυμάτων και συμβατικούς φούρνους και η χρήση αυτή δεν καλύπτεται από αυτή την αξιολόγηση».

Οι τέσσερις γνωμοδοτήσεις διατυπώθηκαν για να αποκλείσουν κάποιες εκκρεμείς πληροφορίες εν αναμονή των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας στον κανονισμό για Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα (FCM). Η ΕΑΑΤ θα δημοσιεύσει τις γνωμοδοτήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν όλες στις 3 Ιουλίου, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αφού λάβει απόφαση σχετικά με τα τμήματα που πρέπει να διατηρηθούν εμπιστευτικά.

ypaithros.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:31, 19/08/2019
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL