Παράτυπη και ανακλητέα η προεκλογική απόφαση ανασυγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου

Παράτυπη και ανακλητέα η προεκλογική απόφαση ανασυγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου

Civiltech

Παράτυπη και ανακλητέα χαρακτηρίζεται, προς επιβεβαίωση σχετικού ρεπορτάζ της «δημοκρατικής» της 2ας Ιουλίου 2019, η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία, χωρίς προφανή λόγο, ανασυγκροτήθηκε προεκλογικά το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑ Αιγαίου), από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γεώργιο Στασινό.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική» οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι:

– Να εισηγείται τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την προστασία του τοπίου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Αιγαίου.
-Να γνωμοδοτεί επί θεμάτων του περιβάλλοντος αρχιτεκτονικής & δόμησης.

-Να αποφαίνεται επί ενστάσεων των ενδιαφερομένων κατά της νομιμότητας των αποφάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γ.Γ.Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για πράξεις των Τμημάτων ή των Γραφείων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

Ο ρόλος του Συμβουλίου αναπτύσσεται βασικά σε δύο άξονες, αυτόν της χάραξης προτεραιοτήτων και στόχων σε θέματα προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και αυτόν της λειτουργίας του ως Β'βάθμιου οργάνου για την εξέταση ενστάσεων κατά των πράξεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική» σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εκδόθηκε παράνομα η υπ' αρ. 4151.11-80/1958/6-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. 364/ΥΟΔΔ/10-6-2019) περί ανασυγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑ Αιγαίου).

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου κ. Γεώργιος Κασσάρας με επιστολή του στην «δημοκρατική» υπεραμύνθηκε των διαδικασιών που είχαν ακολουθηθεί. Την 12η Αυγούστου 2019 ωστόσο υπήρξε παρέμβαση επί του θέματος από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δωδεκανήσου μετά από διαμαρτυρία που έγινε για την αντικατάσταση του μέλους ΤΕΕ κ. Ευαγγελίας Μανωλά, στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου.
Ο κ. Στασινός με την πολυσέλιδη επιστολή του καταλήγει ειδικότερα στα εξής:

«1) Η άνω 4151.11-80/1958/6-6-2019 ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τυγχάνει μη νόμιμη διοικητική πράξη, και ως εκ τούτου πρέπει να ανακληθεί.
2) Η Διοίκηση οφείλει, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 να προβεί στη συγκρότηση, σύμφωνα με το αρ. 13 και 15 αυτού, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου.
3)Το θιγόμενο μέλος μας, δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς ακύρωση της άνω 4151.11-80/1958/6-6-2019 ΚΥΑ υπουργών Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής».

Δαμιανός Αθανασίου

dimokratiki.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:06, 20/08/2019

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL