Ημερίδα για μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν με ανανεώσιμες

Ημερίδα για μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν με ανανεώσιμες

Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Κρήτης (Νεάρχου 23, Χανιά) ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου "DES2iRES: Ανάπτυξη πλατφόρμας βελτιστοποίησης σχεδιασμού μονάδων αφαλάτωσης που λειτουργούν με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας".

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που πραγματοποιεί τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης και της βέλτιστης δομής συστημάτων αφαλάτωσης που τροφοδοτούνται ενεργειακά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο βέλτιστος σχεδιασμός πραγματοποιείται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος αφαλάτωσης κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις παραγωγής πόσιμου νερού που έχουν προκαθοριστεί από τον σχεδιαστή. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα βελτιστοποίησης μέσω του διαδικτύου.

Συντονιστής του έργου είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και η υλοποίηση του πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία βιομηχανικών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Τυνησία. Στην Ελλάδα το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας "Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου DES2iRES: Ανάπτυξη πλατφόρμας βελτιστοποίησης σχεδιασμού μονάδων αφαλάτωσης που λειτουργούν με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

10:00 – 10:15
Χαιρετισμοί
κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας, Περιφέρειας Κρήτης

10:15 – 10:40
Διαχείριση υδραυλικών υποδομών και υδατικών δικτύων στην Περιφέρεια Κρήτης
Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

10:40 – 11:00
Το ερευνητικό έργο DES2iRES: αντικείμενο και παραδοτέα
Αναπλ. Καθ. Ευτύχιος Κουτρούλης, Πολυτεχνείο Κρήτης

11:00 – 11:30
Διάλλειμα

11:30 – 12:00
Η πλατφόρμα DES2iRES: υποσυστήματα και διασύνδεση τους
κ. Γεώργιος Πετράκης, Υπ. Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης

12:00 – 12:30
Το υποσύστημα γεω-στατιστικής ανάλυσης της πλατφόρμας DES2iRES
Καθ. Διονύσιος Χριστόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης & κα. Βασιλική Άγου, Υπ. Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης

12:30 – 12:45
Η διεθνής συνεργασία στο ερευνητικό έργο DES2iRES
Δρ. Valérie Monbet (University of Rennes, Γαλλία) και Δρ. Denis Allard (Biostatistics and Spatial Processes, INRA PACA, Γαλλία)

12:45 – 13:15
Το υποσύστημα βελτιστοποίησης της πλατφόρμας DES2iRES
Αναπλ. Καθ. Ευτύχιος Κουτρούλης, Πολυτεχνείο Κρήτης

13:15 – 13:45
Η μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου Μαλεβιζίου
Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, Διευθυντής ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

13:45 – 14:30
Ελαφρύ γεύμα

14:30 – 15:00
Παράδειγμα εφαρμογής της πλατφόρμας DES2iRES στoυς Δήμους Μαλεβιζίου και Γαύδου
κ. Γεώργιος Πετράκης, Υπ. Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης

15:00 – 15:30
Συζήτηση – Τέλος ημερίδας

haniotika-nea.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:01, 20/08/2019

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL