Τοπικά Χωρικά Σχέδια: Σεμινάριο του ΤΕΕ

Τοπικά Χωρικά Σχέδια: Σεμινάριο του ΤΕΕ

Civiltech

Το ΤΕΕ προγραμματίζει τη διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα "Τοπικά Χωρικά Σχέδια".

Το σεμινάριο αφορά στην παροχή των βασικών γνώσεων για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. Απευθύνεται σε μηχανικούς ιδιώτες ή δημόσιους υπαλλήλους, που μετέχουν στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση του χωρικού σχεδιασμού σε ΟΤΑ. Τα ΤΧΣ έχουν αναφορά στο επίπεδο του «Καλλικρατικού» δήμου, στοιχείο που εντείνει τον στρατηγικό τους χαρακτήρα σε σχέση με τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, ενώ, ταυτόχρονα, η έγκριση τους με ΠΔ αναβαθμίζει την ισχύ του ρυθμιστικού τους χαρακτήρα. Τα ΤΧΣ διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.3 του Ν 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» επιδιώκει την ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

​Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες:

  • Αρχές, σκοπός & στόχοι των ΤΧΣ
  • Δομή της Μελέτης ΤΧΣ, φάσεις & διαδικασία εκπόνησης, αναλυτικό περιεχόμενο Μελέτης

Ημερομηνία διαξαγωγής: 24/10/2019

Εισηγητής: Ευθύμιος Μπακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τα τελευταία δέκα χρόνια διδάσκει στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αναλυτικό βιογραφικό είναι διαθέσιμο στη σελίδα www.bakogiannis.eu

Υποβολή αίτησης στο σεμινάριο "Τοπικά Χωρικά Σχέδια"

B2Green
By B2Green.gr 17:09, 21/08/2019
Sto Therm
Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL