Δεύτερη στην παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ η Κύπρος

Δεύτερη στην παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ η Κύπρος

Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής αστικών απορριμμάτων στην ΕΕ κατέγραψε η Κύπρος το 2017, με την κατ' άτομο παραγωγή σκουπιδιών να ανέρχεται σε 637 κιλά, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Την ίδια ώρα, το αντίστοιχο ποσό στην ΕΕ ανέρχεται σε 486 κιλά.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό στην ΕΕ παραμένει αμετάβλητο από το 2016 και είναι 7% χαμηλότερο από το ανώτατο όριο των 525 κιλών ανά άτομο που καταγράφηκε το 2002.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ που παρήγαγαν τα περισσότερα αστικά απόβλητα ανά άτομο το 2017 ήταν η Δανία με 781 κιλά, ακολουθούμενη από την Κύπρο με 637 κιλά ανά άτομο (εκτίμηση), ενώ ακολουθεί η Γερμανία με 633 κιλά κατ' άτομο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλησίον και άνω του μέσου όρου με 504 κιλά ανά άτομο.
Στον αντίποδα, οι τρεις χώρες που δημιούργησαν λιγότερα από 350 κιλά αστικών αποβλήτων ανά άτομο το 2017 ήταν Η Ρουμανία (272 κιλά ανά άτομο), η Πολωνία (315 κιλά ανά άτομο) και η Τσεχία (344 κιλά ανά άτομο).

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα αστικά απόβλητα παράγονται κατά κύριο λόγο από νοικοκυριά, αν και περιλαμβάνουν και παρόμοια απόβλητα από πηγές όπως καταστήματα, γραφεία και δημόσιους φορείς.

inbusinessnews.reporter.com.cy

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:39, 22/08/2019

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL