Διακοπή πληρωμών πιστοποιήσεων έργων

Διακοπή πληρωμών πιστοποιήσεων έργων

Με επιστολή του προς το Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της εντολής διακοπής πληρωµών πιστοποιήσεων έργων που δόθηκε στις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου από τις 7-8-2019.

Αναλυτικά, στην επιστολή του ο ΣΑΤΕ αναφέρει:

Κύριε Γενικέ,

τις τελευταίες ηµέρες έχουµε γίνει αποδέκτες διαµαρτυριών σχετικά µε εντολή διακοπής πληρωµών πιστοποιήσεων έργων που δόθηκε στις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου από τις 7-8-2019.

Με δεδοµένο ότι οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις δεν ήταν ενήµερες, βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να έχουν πληρώσει έξοδα (κρατήσεις, ΕΦΚΑ, προκαταβολές φόρου ακόµη και µερικές εξ αυτών να προβούν σε ρυθµίσεις οφειλών σε ∆ΟΥ και ΕΦΚΑ) και πολλές από αυτές να µη µπορούν να πληρώσουν µισθούς και υποχρεώσεις ενόψει µάλιστα της περιόδου των θερινών διακοπών.

Η παραπάνω κατάσταση εάν παραταθεί εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για την ολοκλήρωση των έργων, την απορρόφηση των κονδυλίων και δεν ευνοεί την εµπέδωση υγιούς κλίµατος στην Αγορά που αποτελεί άλλωστε πρωταρχικό στόχο της Κυβέρνησης.

Παρακαλούµε να δείτε άµεσα το θέµα και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση αντιλαµβανόµαστε πλήρως την πολυπλοκότητα και τα προβλήµατα της κατάστασης που καλείστε να αντιµετωπίσετε και είµαστε πρόθυµοι όποτε θελήσετε για συνάντηση µαζί σας και ενηµέρωσή σας καθώς γνωρίζουµε τα προβλήµατα των εργοληπτικών εταιρειών και έχουµε σχετικές προτάσεις.

Με τιµή,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:04, 22/08/2019

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL