Οι δύο «κρυφές» εκκρεμότητες στο Ελληνικό

Οι δύο «κρυφές» εκκρεμότητες στο Ελληνικό

Civiltech

Καθημερινά διαβάζουμε για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει η επένδυση στο Ελληνικό, αλλά οι δηλώσεις των υπουργών και άλλων παραγόντων επικεντρώνονται στις τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με τις οποίες θα ξεκαθαριστεί το πολεοδομικό / χωροταξικό καθεστώς στο ακίνητο.

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, όμως, να καταβληθεί η προκαταβολή των περίπου 300 εκατ. ευρώ, και να αρχίσει στην ουσία η επένδυση πρέπει να ικανοποιηθούν και άλλες δύο «αναβλητικές αιρέσεις», με βάση και τη σχετική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του επενδυτικού σχήματος υπό την Lamda Development.

Πρόκειται για τη διανομή του δικαιώματος κυριότητας μεταξύ των συνιδιοκτητών της έκτασης των περίπου 6.500 στρεμμάτων και στη συνέχεια, την μεταβίβαση, στην Ελληνικό ΑΕ, των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου.

Σήμερα η Ελληνικό ΑΕ δεν έχει την ιδιοκτησία αλλά μόνο το δικαίωμα χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου. Πρόκειται για τα δύο βήματα που, σύμφωνα και με την κατά καιρούς ενημέρωση από την Lamda Development, οδηγούν στη λεγόμενη «ιδιοκτησιακή ωρίμανση» του ακινήτου.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού αξιοποίησης του Ελληνικού, «το Δημόσιο έχει αναλάβει να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου του Μητροπολιτικού Πόλου (εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας), προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει διανομή μεταξύ των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών, ώστε τελικά αυτό το εξ αδιαιρέτου 30% να «μετατραπεί» σε πλήρες δικαίωμα κυριότητας επί αντίστοιχης έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου, ήτοι σε περίπου 1.575 στρέμματα στο Πρώην Αεροδρόμιο και 227 στρέμματα στην Παράκτια Ζώνη, εξαιρουμένων πάντοτε του αιγιαλού και της παραλίας". Δηλαδή το επενδυτικό σχήμα της Lamda Development θα έχει πλήρες δικαίωμα κυριότητας επί του 30% της συνολικής έκτασης, χωρίς μέχρι σήμερα να είναι γνωστό αν έχει συμφωνηθεί με το δημόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ ποιο ακριβώς τμήμα της έκτασης θα μεταβιβαστεί σ' αυτό.

Για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, με βάση τη σύμβαση, πρέπει να ολοκληρωθεί η πολεοδομική ωρίμανση ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία διανομής «βάσει διαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Επενδυτών, του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου».

Η δεύτερη «κρυφή» εκκρεμότητα αφορά την μεταβίβαση στην Ελληνικό ΑΕ των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου. «Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, με τη σύμφωνη γνώμη των Επενδυτών, δικαίωμα επιφανείας επί του συνόλου του Μητροπολιτικού Πόλου. Αφού συμβεί αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει με τη σειρά του να μεταβιβάσει όλα τα εμπράγματα δικαιώματα που πλέον θα έχει αποκτήσει, δηλαδή και το δικαίωμα επιφανείας επί του Μητροπολιτικού Πόλου και το δικαίωμα πλήρους κυριότητας». Πρόκειται για πολύπλοκη διαδικασία, που θα απαιτήσει, όπως αναφέρεται και στα κατά καιρούς ενημερωτικά σημειώματα αρκετές συναλλαγές. Εκτιμάται ως «μια ιδιαίτερα απαιτητική και περίπλοκη διαδικασία, η οποία πιθανόν να απαιτήσει και περαιτέρω ενέργειες πέραν των όσων συνοπτικά αναφέρονται».

Συνεπώς το σήριαλ του Ελληνικού δεν τελειώνει με την έκδοση των τριών ΚΥΑ. Οι τρεις ΚΥΑ ανοίγουν, όμως, το δρόμο ώστε να προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο με την ιδιοκτησιακή ωρίμανση και την κάλυψη όλων των «αναβλητικών αιρέσεων» που προβλέπει η σύμβαση του επενδυτικού σχήματος με το ΤΑΙΠΕΔ. Οπως φαίνεται, στόχος είναι να συζητηθούν οι ΚΥΑ το Σάββατο στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ) ώστε εντός των ημερών να υπογραφούν από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Φώτης Κόλλιαςfotisk2@euro2day.gr

euro2day.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 10:42, 23/08/2019
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL