Αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης στην Κύπρο

Αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης στην Κύπρο

Thermogas

Στις νότιες χώρες της Ευρώπης, οι πολίτες είναι συνηθισµένοι µε τις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού, κάτι που δεν ισχύει, όµως, µε την ξαφνική πτώση της θερµοκρασίας τις ψυχρές µέρες του χειµώνα. Η συνεχής υπερθέρµανση του πλανήτη και η προβλεπόµενη αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς Κελσίου προκαλούν προβλήµατα και στις κρύες βόρειες περιοχές και ιδιαίτερα στην Κεντρική Ευρώπη, όπου η θερµοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθµούς το καλοκαίρι και επηρεάζει την καθηµερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα των ατόµων της τρίτης ηλικίας.

Αφού στην Κύπρο έχουµε πλέον συνηθίσει τις υψηλές θερµοκρασίες των 40 και άνω βαθµών το καλοκαίρι, λαµβάνουµε µέτρα, που δεν είναι πάντα φιλικά προς το περιβάλλον, για να διατηρούµε τους εσωτερικούς χώρους δροσερούς. Το χειµώνα, πολλά σπίτια δεν είναι αρκετά ζεστά, λόγω των υλικών µόνωσης και κατασκευής τους, αλλά και του λανθασµένου προσανατολισµού και χωροθέτησης των χώρων των κτιρίων.

Η αύξηση της θερµοκρασίας οφείλεται στην κλιµατική αλλαγή, η οποία αναγκάζει τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο διαβίωσής τους και να προσαρµοστούν στις νέες κλιµατολογικές συνθήκες. Όσοι, όµως, πολίτες δεν έχουν την πολυτέλεια να αποκτήσουν ενεργειακά αυτόνοµο σπίτι είναι καταδικασµένοι να επιβαρύνονται µε φουσκωµένους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος και να µολύνουν το περιβάλλον µε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα.

Ωστόσο, πολιτικοί µηχανικοί και αρχιτέκτονες διαθέτουν την ικανότητα να συµβουλεύσουν τους πολίτες, ώστε να αποκτήσουν στέγη, µε χαµηλό κόστος ενέργειας.
Σε πόλεις, όπως οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Παρίσι, ο κόσµος, εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών, άρχισε να ενδιαφέρεται πλέον για την εγκατάσταση κλιµατιστικών συστηµάτων και τη χρήση ανεµιστήρων. Μάλιστα εφηµερίδες, όπως η Sun και η Sueddeutsche Zeitung, ασχολήθηκαν σε κύρια άρθρα τους µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των νέων, γι' αυτούς, ενεργειακών µεθόδων για διατήρηση δροσερού κλίµατος εντός των κτιρίων.

Η αυξηµένη υγρασία ή ξηρασία και οι υψηλές θερµοκρασίες προκαλούν πρωτίστως δυσφορία στους κατοίκους της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι συµβιβάστηκαν πλέον µε την εγκατάσταση κλιµατιστικών συστηµάτων. Ωστόσο, αρκετά κυβερνητικά και εµπορικά κτίρια εξακολουθούν να µη διαθέτουν συστήµατα κλιµατισµού, µε αποτέλεσµα η ατµόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Η κλιµατική αλλαγή και η σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας προµηνύουν ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως πληµµύρες, λιώσιµο των παγετώνων και µακρά περίοδο ξηρασίας. Σε κάποιες χώρες της Νότιας Ευρώπης οι τέσσερις εποχές έχουν περιοριστεί σε δύο, µε το καλοκαίρι να χαρακτηρίζεται από ξαφνικές και δυνατές βροχοπτώσεις, ενώ ο περιορισµένος χειµώνας έχει καταστεί τόσο ήπιος, που θα µπορούσε να είναι το καλοκαίρι για τις βόρειες περιοχές.

Ο άνθρωπος για να επιβιώσει θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, εξασφαλίζοντας τα απαιτούµενα µέσα για να αντεπεξέλθει στα ακραία καιρικά φαινόµενα. ∆εν έχουν, όµως, όλοι οι πολίτες την οικονοµική δυνατότητα να εγκαταστήσουν αυτόνοµα συστήµατα ενέργειας, κλιµατιστικά και ανεµιστήρες στα σπίτια τους, µε αποτέλεσµα η κλιµατική αλλαγή να είναι υπεύθυνη για την ενεργειακή φτώχεια που πλήττει αρκετά νοικοκυριά.

Ο πλανήτης υπερθερµαίνεται και αυτό οφείλεται τόσο στην κατάχρηση από µέρους εύρωστων οµάδων πληθυσµού, όσο και στη χρήση φθηνών τρόπων θέρµανσης και ψύξης από τα κατώτερα στρώµατα της κοινωνίας. Εποµένως, επιβάλλεται να βρεθούν τρόποι περιορισµού της ενεργειακής κατανάλωσης, µε ευκολότερους τους παραδοσιακούς, δηλαδή να ανοίγουµε τα παράθυρα των σπιτιών για να αερίζονται, να φυτεύουµε δέντρα που κάνουν σκιά και να χτίζουµε σπίτια σωστά προσανατολισµένα.

Η κλιµατική αλλαγή έχει ως επακόλουθο την αύξηση της θερµοκρασίας και µας αφορά όλους, γιατί εµείς είµαστε οι κύριοι υπαίτιοι της περιβαλλοντικής καταστροφής. ∆εν αρκούν µόνο οι διαδηλώσεις των νέων ανθρώπων για το κλίµα. Θα πρέπει επιτέλους να κάνουµε τα λόγια πράξη και να συνειδητοποιήσουµε ότι η καταστροφή του πλανήτη απειλεί την ανθρώπινη ύπαρξη και επιβίωση.

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη, ∆ήµαρχος ∆ερύνειας

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:39, 03/09/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL