Εξοικονομώ II: Μεταφορά πίστωσης 90 εκ. ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ)

Εξοικονομώ II: Μεταφορά πίστωσης 90 εκ. ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ)

Civiltech

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκης υπέγραψε εντολή απευθείας µεταφοράς άνευ υπολόγου/ διαχειριστή στην Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. πληρωµής του έργου µε κωδ. 2017ΣΕ17510001 της ΣΑ Ε1751 συνολικού ύψους #90.000.000,00# €. 

Η εν λόγω δαπάνη αφορά στην γ’ ενδιάµεση πληρωµή των Υποέργων 1-19 του Έργου µε τίτλο 2017ΣΕ17510001 της ΣΑ Ε1751 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» µε Κωδικό ΟΠΣ 5007782, σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα µε ανάλυση των ποσών ανά υποέργο, και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2340805001 του Συγχρηµατοδοτούµενου (111) Σκέλους του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2019, του Ειδικού Φορέα 1031-204- 0000000.

Σύμφωνα με την εντολή, ο  υπεύθυνος λογαριασµού εντέλλεται:

  • Να µεταφέρει µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (e-Π∆Ε) µε ηλεκτρονική εντολή έµµεσης πληρωµής από το λογαριασµό του έργου 2017ΣΕ17510001 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασµού του δικαιούχου το ποσό των 90.000.000,00 € (ενενήντα εκατοµµυρίων ευρώ )
  • Να τηρήσει σε αρχείο την παρούσα εντολή πληρωµή και την αντίστοιχη ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής
  • Να υποβάλει αντίγραφα της εντολής πληρωµής καθώς και της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία για την συµψηφιστική τακτοποίηση της δαπάνης και την εµφάνιση της πληρωµής στη δηµόσια ληψοδοσία

Δείτε την εντολή πληρωμής με τον πίνακα κατανομής ανά περιφέρεια, εδώ

B2Green
By B2Green.gr 10:08, 10/09/2019
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL