Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Οι διασυνδέσεις των νησιών και η ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο εσπερίδας της ΡΑΕ

Οι διασυνδέσεις των νησιών και η ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο εσπερίδας της ΡΑΕ

Civiltech

Το ζήτημα των διασυνδέσεων των Μη διασυνδεδεμένων νησιών βρέθηκε στο επίκεντρο της Εσπερίδας, που πραγματοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, με θέμα: «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και καινοτομίες στην ηλεκτρική αγορά».

Η Εσπερίδα ξεκίνησε με παρουσίαση από τον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Μάριο Παπαλεξάνδρου ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα των Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων και των προοπτικών ανάπτυξης.

Ακολούθησε παρουσίαση από τον Ειδικό Επιστήμονα της ΡΑΕ, κ. Απόστολο Γκιζά, επικεφαλής του Τμήματος Ηλεκτρικών Δικτύων & Τεχνολογιών Έξυπνων Δικτύων, με τίτλο «Η πρόταση της ΡΑΕ για τις διασυνδέσεις των νησιών». Στην παρουσίαση αναλύθηκαν οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση εφαρμογών καθαρής ενέργειας στα νησιά της Ευρώπης στο ευρύτερο πλαίσιο της μετάβασής της σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η δυνατότητα που υφίσταται λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών για την ανάπτυξη της καινοτομίας που θα ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης και θα γίνει οδηγός για τη χρήση της συσσωρευμένης εμπειρίας σε ευρεία κλίμακα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερη μνεία έγινε στο Φόρουμ που συνδιοργανώθηκε από τη ΡΑΕ και τη γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE) στη Νάξο τον Ιούλιο του 2018 με την παρουσίαση των σημαντικότερων θέσεων που υιοθετήθηκαν σε αυτό, αλλά και ανακοινώθηκε, σε συνέχεια αυτού, το Φόρουμ για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά που αναμένεται να λάβει χώρα στη Ρόδο την περίοδο 3-4 Οκτωβρίου 2019 υπό την αιγίδα της ΡΑΕ και τη στήριξη της ΕΕ και άλλων Ευρωπαίων Ρυθμιστών και θεσμικών φορέων. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα πιο σημαντικά θέματα που άπτονται των διασυνδέσεων των ΜΔΝ με το Ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας και έγινε αναφορά στο ιστορικό των διασυνδέσεων και των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για την υλοποίησή τους με ιδιαίτερη μνεία στις σχετικές ενέργειες της ΡΑΕ. Πέραν τούτων, αναλύθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και που καθιστούν ουσιαστικά αναγκαία την επιτάχυνση των διαδικασιών διασύνδεσης των ΜΔΝ με σκοπό την ελάφρυνση του τελικού καταναλωτή από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα πιο σημαντικά υπό υλοποίηση αλλά και υπό ανάπτυξη έργα διασυνδέσεων στον Ελλαδικό Χώρο όπως αυτά προέκυψαν βάσει σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής που έχει συσταθεί για την αξιολόγηση της οικονομικότητας της ηλεκτροδότησης των νησιών δυνάμει της Απόφασης της Αρχής 469/2015 και εγκρίθηκαν τελικά κατόπιν σχετικών θετικών απόψεων των αρμόδιων Διαχειριστών στο πλαίσιο της Απόφασης της Αρχής 785/2019.

Ο Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Σταύρος Παπαθανασίου παρουσίασε προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά υπηρεσιών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα τονίζοντας τα βασικά σημεία που πρέπει να ρυθμιστούν στο υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση περί εγκατάστασης δημόσιων σταθμών φόρτισης καθώς επίσης και στην Γνώμη 7/2019 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα μοντέλα ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας υποδομών φόρτισης και σχέσεων φορέων, τις προτάσεις τιμολόγησης υπηρεσιών, διαχείρισης φορτίου των ηλεκτρικών οχημάτων και αναφέρθηκε στα κίνητρα για την διευκόλυνση ανάπτυξης υποδομών. Τέλος σημείωσε ορισμένα σημαντικά εκκρεμή ζητήματα τεχνικής τυποποίησης.

Στην εκδήλωση της ΡΑΕ, το ΙΕΝΕ εκπροσωπήθηκε από τον ερευνητή του, Αλέξανδρο Περέλλη. Ο κ. Περέλλης ανέδειξε το πρόβλημα της υψηλής εξάρτησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών από το πετρέλαιο και επομένως της τοπικής ηλεκτροπαραγωγής σε πολύ υψηλό κόστος και με μεγάλες εκπομπές αερίων ρύπων, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης τουλάχιστον για τα τέσσερα ελληνικά νησιά (Καστελλόριζο, Αγ. Ευστράτιος, Οθωνοί και Ερεικούσσα), που δεν πρόκειται να διασυνδεθούν στο ηπειρωτικό σύστημα. Στην συνέχεια παρουσίασε την περίπτωση του Καστελλόριζου αναφερόμενος στην πρόσφατα ολοκληρωθείσα μελέτη του ΙΕΝΕ «Η Ενεργειακή Αυτάρκεια του Καστελλόριζου». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τα κριτήρια σχεδιασμού ενός νέου ενεργειακού συστήματος για τη νήσο, τα οποία διαμόρφωσαν και ένα σενάριο βάσης για την εξέλιξη της ζήτησης με εκτενή εξηλεκτρισμό των αναγκών της νήσου και έτος αναφοράς το 2025. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η μεθοδολογία διαστασιολόγησης του συστήματος ΑΠΕ και αποθήκευσης, ενώ παρουσιάστηκε και το πλήρες σύστημα με τα μεγέθη απόδοσης του, καθώς και προτάσεις για την τοποθέτηση και τοπολογία σύνδεσής του με το υπάρχον δίκτυο. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί ένα μικροδίκτυο με διεσπαρμένη ηλεκτροπαραγωγή από τρείς ανεμογεννήτριες (3x Α/Γ DWE 250kW) και τρία φωτοβολταϊκά πάρκα (2.300 kWp μονοκρυσταλικά Φ/Β) και την χρήση δύο μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες λιθίου (2 Χ 2.000 kWh / 2 Χ 1.000 kW). Επίσης προτείνεται η τεχνική απόκρισης ζήτησης, DSM στα ηλεκτρικά φορτία αφαλάτωσης ύδατος, και η συμμετοχή των καταναλωτών στην ηλεκτροπαραγωγή με φωτοβολταϊκά, με το ολοκληρωμένο σύστημα ΑΠΕ-Αποθήκευσης να επιτυγχάνει διείσδυση 93.3% στην ηλεκτροπαραγωγή της νήσου. Ακολούθησε αναφορά στην οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης του νέου συστήματος, το οποίο κρίνεται επικερδές με το σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, LCOE, να υπολογίζεται περίπου στα 150€/MWh, το ένα τρίτο του σημερινού πλήρους κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την σύνοψη των κυρίων σημείων της μελέτης.

Ο κ. Μιχάλης Καρυστιανός, Δ/ντης κλάδου μελετών και ανάπτυξης συστήματος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ παρουσίασε το θέμα «Η πορεία της υλοποίησης των διασυνδέσεων των Κυκλάδων και της Κρήτης» και παρουσίασε λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση και τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου ανέπτυξε τις ιδιαιτερότητες των μονάδων βιοαερίου και τρόπους μεγιστοποίσης της διείσδυσής τους στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

insider.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 12:11, 11/09/2019