Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Ηλεκτροκίνηση: Το θεσμικό πλαίσιο, τα κίνητρα και η τιμολόγηση

Ηλεκτροκίνηση: Το θεσμικό πλαίσιο, τα κίνητρα και η τιμολόγηση

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Το θεσμικό πλαίσιο, οι προτάσεις για την τιμολόγηση και τα κίνητρα της ηλεκτροκίνησης παρουσιάστηκαν σε εσπερίδα που διοργάνωσε την Τρίτη η ΡΑΕ στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής του ΕΜΠ, κ. Σταύρος Παπαθανασίου, παρουσίασε προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά υπηρεσιών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση περί εγκατάστασης δημόσιων σταθμών φόρτισης καθώς επίσης και στην Γνώμη 7/2019 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα μοντέλα ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας υποδομών φόρτισης και σχέσεων φορέων, τις προτάσεις τιμολόγησης υπηρεσιών, διαχείρισης φορτίου των ηλεκτρικών οχημάτων και αναφέρθηκε στα κίνητρα για την διευκόλυνση ανάπτυξης υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε τις προτάσεις της ΡΑΕ για την τιμολόγηση των υπηρεσιών οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:

Προτάσεις για τιμολόγηση υπηρεσιών

Βάση τιμολόγησης

Ως προς τη βάση τιμολόγησης προτείνεται η ελεύθερη, κατ΄επιλογή του ΦΕΥΦΗΟ ή του ΠΥΗ (βάσει ενέργειας, ανά συνεδρία, βάσει χρόνου, μηνιαίο ποσό, μεικτά σχήματα). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ένα ευέλικτο σχήμα, κατάλληλο για το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς
ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, πρέπει να διευκρινιστεί υπό ποιους όρους γίνεται αποδεκτή η δωρεάν παροχή υπηρεσιών.

Διαφάνεια τιμολόγησης

Η πρόταση υποδεικνύει οι τιμές συμβολαίου στους ιστοτόπους των ΠΥΗ. ΦΕΥΦΗΟ να αναγράφουν τιμές ad hoc φόρτισης και επί τόπου των σημείων, η ένδειξη χρέωσης να εμφανίζεται επί τόπου του σταθμού (οθόνη φορτιστή, έκδοση απόδειξης, μέσω app στο κινητό του χρήστη κλπ.) και να γίνεται αποστολή στοιχείων τιμολόγησης (κόστους, ενέργειας, χρόνου, πρόσθετων χρεώσεων) σε χρήστες Η/Ο και ΠΥΗ. Στη σχετική πρόταση συμπεριλαμβάνεται και η διατήρηση μετρούμενων τιμών και δεδομένων τιμολόγησης από ΠΥΗ και ΦΕΥΦΗΟ καθώς και η τήρηση απαιτήσεων προστασίας προσωπικών και εμπορικών δεδομένων.

Πιθανά κίνητρα για διευκόλυνση ανάπτυξης των υποδομών

Ο κ. Παπαθανασίου παρουσίασε και τα πιθανά κίνητρα για τη διευκόλυνση των υποδομών. Μεταξύ άλλων υπέδειξε τα εξής:

▪ Χρεώσεις χρήσης δικτύου και συστήματος υπολογιζόμενες με βάση την ενέργεια (μη εφαρμογή της διωνυμικής χρέωσης με όρο ισχύος)

 -  Μόνο για σημεία φόρτισης που δεν συνδυάζονται με άλλες χρήσεις (ή εφόσον διαθέτουν ανεξάρτητη μέτρηση), ώστε να μην ενισχύονται καταχρηστικά άλλες δραστηριότητες

 -  Για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 5 ετών), ως κίνητρο για την αρχική ανάπτυξη των υποδομών

▪ Ταχείες διαδικασίες εξυπηρέτησης μαζικών αιτημάτων σύνδεσης σταθμών φόρτισης στο Δίκτυο

▪ Διερεύνηση δυνατοτήτων για διευκόλυνση της αξιοποίησης παραγωγής ΑΠΕ και συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης

▪ Προτεραιότητα σε Ενεργειακές Κοινότητες για εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (π.χ. με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, φυσικού ή εικονικού)

Προτάσεις για μέτρα διευκόλυνσης της ανάπτυξης υποδομών

Σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών αναδείχθηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου και της υιοθέτησης οικονομικών κινήτρων. Συγκεκριμένα, προτείνονται:

  1.  Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για λειτουργία ΦΕΥΦΗΟ
  2.  Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης
  3.  Εγκατάσταση σημείων φόρτισης σε νέα/ανακαινιζόμενα κτήρια
  4.  Άμεσα ή έμμεσα οικονομικά κίνητρα (π.χ. φορολογικές απαλλαγές στα Η/Ο, υποδομές φόρτισης κλπ.)
  5.  Ευνοϊκές ρυθμίσεις για στάθμευση των Η/Ο ή τη χρήση λωρίδων κυκλοφορίας λεωφορείων/ταξί ή/και τη χρηματοδότηση υποδομών φόρτισης
  6.  Δημιουργία θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων

Εκκρεμή ζητήματα τεχνικής τυποποίησης

Προδιαγραφές συσκευών που εγκαθίστανται σε ιδιωτικούς χώρους: Δεν υπάρχει ακόμη τυποποίηση ή απαίτηση πιστοποίησης.
Κανονισμός ΕΗΕ: Εκσυγχρονισμός του ΕΛΟΤ HD 384 με ενσωμάτωση σχετικών διεθνών προτύπων (π.χ. IEC EN 60364-7-722 «Requirements for special installations or locations. Supply of electric vehicles»). Εισαγωγή συγκεκριμένων προδιαγραφών για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τροφοδότησης φορτιστών όλων των τύπων και κατηγοριών.
Διαχείριση ισχύος: Επιβεβλημένη σε χώρους φόρτισης πολλών οχημάτων, συσχέτιση με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ικανότητα παροχής δικτύου.
Σύνδεση στο δίκτυο: Ρύθμιση θεμάτων τυποποίησης παροχών και μέτρησης για σταθμούς σε δημόσιους χώρους.
Εκπροσώπηση συσκευών φόρτισης από προμηθευτή ανεξάρτητο του χώρου εγκατάστασης: Καθιέρωση προδιαγραφών για ενδιάμεσους μετρητές και διαδικασιών εκκαθάρισης.
Ασύρματη φόρτιση: Σταδιακή καθιέρωση τυποποίησης εξοπλισμού και προδιαγραφών εγκατάστασης (μελλοντικού ενδιαφέροντος).

insider.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:38, 12/09/2019