ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 4,7% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 4,7% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Ιούνιο

Civiltech

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για τον μήνα Ιούνιο 2019, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούνιο 2019, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.461 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 327,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.377,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 4,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2019 ανήλθαν σε 1.457 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 324,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.363,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,8% στην επιφάνεια και κατά 1,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2019, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 4 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13,9 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2019, είναι 1,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2018 έως τον Ιούνιο 2019, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 15.413 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.389,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.862,9 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 6,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 9,6% στην επιφάνεια και κατά 9,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 6,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 10,4% στην επιφάνεια και κατά 10,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,5%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 1,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,2% στην επιφάνεια και κατά 8,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2018.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 1,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,6% στην επιφάνεια και κατά 6,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018.

capital.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 12:30, 12/09/2019
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL